strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > esol professional english > cambridge icfe

International Certificate in Financial English (Cambridge ICFE)

Certificate in Financial English (Cambridge ICFE) opracowany przez kapitułę Cambridge ESOL we współpracy z ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie biegłych księgowych) jest specjalistycznym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego z zakresu finansów. Cambridge ICFE adresowany jest do finansistów, księgowych oraz studentów kierunków związanych z finansami. Określa znajomość języka z zakresu finansów na poziomie B2 i C1 w skali CEF.

» SzczegółyCertificate in Financial English (Cambridge ICFE) opracowany przez kapitułę Cambridge ESOL we współpracy z ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie biegłych księgowych) jest specjalistycznym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego z zakresu finansów.

Cambridge ICFE adresowany jest do  finansistów i księgowych zatrudnionych w sektorze międzynarodowych finansów oraz studentów miedzynarodowych kierunków uniwersyteckich z dziedziny księgowości i finansów.

ICFE potwierdza znajomość języka z zakresu finansów na poziomie B2 i C1 w skali CEF. Aby się do niego przygotować potrzebna jest solidna znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym.

Począwszy od 2010 roku do Cambridge ICFE można przystępować co miesiąc w jednym z autoryzowanych centrów egzaminacyjnych. Lista ośrodków Cambridge ESOL znajduje się na stronie: http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

 

Cambridge ICFE składa się z 4 oddzielnych części.

Sprawdzane są cztery umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego (czytanie) wypowiedź pisemna (pisanie) rozumienie ze słuchu (słuchanie) oraz wypowiedź ustna (mówienie). Czas trwania egzaminu nie przekracza 3 godz. 30 min (nie licząc przerw). Egzamin oparty jest na autentycznych materiałach i zadaniach, z którymi na co dzień spotykają się finansiści  zatrudnieni w sektorze międzynarodowych finansów. Są to:

  • Sprawozdanie finansowe,
  • Ubezpieczenia,
  • Bankowość inwestycyjna,
  • Etyka i profesjonalizm w finansach,
  • Oprogramowanie komputerowe w księgowości,
  • Majątek i wycena przedsiębiorstw,
  • Nabywanie i fuzja przedsiębiorstw.
     

Wyniki egzaminu podawane są po około 6 tygodniach. Stopnie B2 „Pass”, C1 „Pass” i C1 "pass with merit" oznaczają, że egzamin został zaliczony pomyślnie.

Każdy kandydat otrzymuje świadectwo, na którym, obok oceny końcowej wyszczególnione są także oceny z każdej ze zdawanych części egzaminu. Kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują dodatkowo certyfikat sygnowany przez kapitułę Uniwersytetu Cambridge ESOL.

 

ICFE uznawany jest na całym świecie przez biura księgowe, organizacje finansowe i edukacyjne, agencje rządowe, urzędy imigracyjne oraz stowarzyszenia zawodowe.

Szczegółowe informacje na temat Cambridge ICFE wraz testami i materiałami przydatnymi do przygotowania się do egzaminu można znaleźć na stronie: www.financialenglish.org


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora