strona główna > egzaminy > angielski > lcci > efb

English for Business (EFB)

English for Business kapituły LCCI jest praktycznym egzaminem potwierdzającym umiejętność komunikacji w sytuacjach biznesowych. Testy egzaminacyjne opracowane są w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu. Egzamin oferowany jest na 5 poziomach: Preliminary Level (A1), First Level (A2), Second Level (B1), Third Level (B2) i Fourth Level (C1).

» SzczegółyEnglish for Business kapituły LCCI jest praktycznym egzaminem potwierdzającym umiejętność komunikacji w sytuacjach biznesowych. Testy egzaminacyjne opracowane są w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu.

Egzamin oferowany jest na 5 poziomach: Preliminary Level, First Level, Second Level, Third Level i Fourth Level.  W skali CEFR odpowiadają one odpowiednio poziomom od A1 do C1.

Certyfikaty EFB są wymaganymi kwalifikacjami z języka angielskiego dla biznesu przez  większość międzynarodowych firm działających w Polsce, zwłaszcza przez firmy consultingowe, banki i instytucje finansowe. Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym angielskim na całym świecie.

Egzamin EFB składa się z części pisemnej, która jest obligatoryjna na każdym poziomie zaawansowania, oraz z części ustnej, która nie jest obowiązkowa. W części ustnej sprawdzana jest .umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia.

 

Egzaminy EFB:

EFB Preliminary Level - poziom A1 w skali CEFR.

 • Czas trwania egzaminu: część pisemna: 90 minut, część ustna: 6 minut.
 • Zdobyte umiejętności: kandydat rozumie proste dane i polecenia, umie formułować proste wypowiedzi wg znanego schematu, w sposób jasny i zrozumiały umie opracować pisemne dane oraz potrafi podjąć odpowiednie działania na podstawie prostych informacji zawartych w materiałach.

EFB First Level - poziom A2 w skali CEFR.

 • Czas trwania egzaminu: część pisemna: 120 minut, część ustna: 7 minut.
 • Zdobyte umiejętności: kandydat rozumie komunikaty dotyczące nieskomplikowanych zagadnień biznesowych, czyta, potrafi interpretować proste wiadomości i teksty biznesowe, w dziedzinie korespondencji biznesowej umie stworzyć standardowe dokumenty, wykresy, tabele, proste raporty i zamówienia, potrafi sporządzić prostą notatkę służbową.

EFB Second Level - poziom B1 w skali CEFR.

 • Czas trwania egzaminu: część pisemna: 150 minut, część ustna: 8 minut.
 • Zdobyte umiejętności: kandydat potrafi podjąć działania stosownie do posiadanych informacji i poleceń, umie trafnie odczytywać otrzymane instrukcje, potrafi sporządzić różnego rodzaju korespondencje biznesową, dostosować tworzony dokument do formy komunikacji, opracowywać otrzymane teksty stosownie do sytuacji.

EFB Third Level - poziom B2 w skali CEFR.

 • Czas trwania egzaminu: część pisemna: 180 minut, część ustna: 10 minut.
 • Zdobyte umiejętności: kandydat powinien umieć interpretować i przedstawiać informacje w ramach typowych procedur biznesowych, znać format i wygląd dokumentów, umieć się znaleźć w konkretnej sytuacji biznesowej tak aby wykonać zadanie stawiane przez pracodawcę, rozumieć i doceniać wpływ nowoczesnej technologii oraz innowacyjnych technik biznesowych.

EFB Fourth Level - poziom C1 w skali CEFR.

 • Czas trwania egzaminu: część pisemna: 180 minut, część ustna: 12 minut.
 • Zdobyte umiejętności: kandydat powinien być przygotowany pod względem językowym do pełnienia kierowniczej funkcji w anglojęzycznym zespole, znać biegle wszystkie formy, aspekty i style korespondencji biznesowej, umieć zastosować język angielski w każdej sytuacji związanej ze światem biznesu.

 

Wyniki egzaminów EFB podawane są w skali procentowej:

 • 75% oznacza, że egzamin został zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem (Pass with Distinction).
 • 60% oznacza, że egzamin został zdany dobrze z wyróżnieniem (Pass with Credit).
 • 50% oznacza, że egzamin został zdany (Pass).
 • poniżej 50% oznacza, że egzamin nie został zdany (Fail).


Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany języka angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, że kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

Do egzaminów EFB można przystępować w jednym trzech ustalonych terminów lub na życzenie.

Więcej informacji na stronie LCCI Polska: www.lcci.org.pl


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora