strona główna > języki > bułgarski

Język bułgarski

български

Język bułgarski (български език, byłgarski ezik) jest, wraz z serbskim, chorwackim, słoweńskim i macedońskim językiem należącym do południowosłowiańskiej grupy języków słowiańskich (z indoeuropejskiej rodziny językowej). Wywodzi się z języka Słowian bałkańskich, którzy przybyli na tereny Półwyspu Bałkańskiego pomiędzy V w. a VII w. Duży wpływ na rozwój bułgarszczyzny miało sąsiedztwo języków bałkańskich, które zaowocowało tym, że współczesny bułgarski różni od pozostałych języków słowiańskich szeregiem cech typowych dla wszystkich języków bałkańskich (brak deklinacji i zastępowanie przypadków konstrukcjami przyimkowymi, zanik bezokolicznika, pojawienie się rodzajnika i liczne zapożyczenia z języków greckiego i tureckiego). Powszechne wśród Polaków mniemanie, że język bułgarski jest bardzo podobny do rosyjskiego jest nieprawdziwe, chociaż może mieć swoje uzasadnienie w tym, że obydwa języki posługują się cyrylicą. W rzeczywistości są to dwa znacznie różniące się od siebie języki, chociaż obydwa należą do grupy języków słowiańskich. Język Bułgarski jest językiem urzędowym w Bułgarii oraz jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Ok. 9 mln ludzi posługuje się Bułgarskim jako językiem ojczystym. Język bułgarski ma także swoich użytkowników w Grecji, Kanadzie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, USA, Turcji, na Ukrainie i na Węgrzech.

Język używany w krajach: Bułgaria

» Nauka w Polsce:

» Znajdź szkoły językowe