strona główna > języki > grecki

Język grecki

Ελληνικά

Język grecki jest językiem indoeuropejskim z grupy helleńskiej. Jest to język Greków zamieszkujących południową część Półwyspu Bałkańskiego, z najdłuższą udokumentowaną historią wśród wszystkich indoeuropejskich języków. Najstarsze zapisy w języku greckim liczą 34 stulecia. Ponieważ termin "język grecki" może się odnosić do kilku różnych faz rozwojowych języka greckiego w starożytności, na określenie współczesnego języka greckiego stosuje się często termin „język nowogrecki”. W starożytności język grecki był jednym z najważniejszych języków basenu Morza Śródziemnego i wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie oraz część języków pozaeuropejskich i starożytnych. Obecnie język grecki jest, obok łaciny, używany jako język terminologii naukowej w obrębie Cywilizacji Zachodniej. Do zapisu języka greckiego używany jest alfabet grecki, opracowany w X wieku przed Chrystusem. Język nowogrecki pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i na Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Współcześnie po grecku mówi około 15 milionów ludzi.

Język używany w krajach: Cypr, Grecja

» Nauka za granicą:

» Nauka w Polsce:

» Znajdź szkoły językowe

za granicą
w Polsce