strona główna > języki > polski

Język polski

polski

Polski (polszczyzna) należy wraz z językiem czeskim, słowackim (i czterema trzema innymi językami) do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Pod względem użytkowników języka, polski jest największym językiem zachodniosłowiańskim oraz trzecim (po rosyjskim i ukraińskim) językiem słowiańskim. Język polski zapisywany jest z pomocą polskiego alfabetu, który zasadniczo jest alfabetem łacińskim z kilkoma dodatkami. Polski jest językiem urzędowym w Polsce oraz jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie, mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkałych za granicą (Polonia). Kraje, w których są główne skupiska ludności posługującej się językiem polskim (w większości emigrantów lub ich potomków): Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Czechy, Rosja, Brazylia, Argentyna, Kanada, Niemcy, Francja, Australia, Irlandia, Izrael.

Język używany w krajach: Polska

» Nauka za granicą:

» Nauka w Polsce:

» Znajdź szkoły językowe

za granicą
w Polsce