strona główna > języki > rosyjski

Język rosyjski

русский

Język rosyjski (русский язык, russkij jazyk) dawniej nazywany również językiem wielkoruskim należy do indoeuropejskiej grupy języków wschodniosłowiańskich (wraz z językiem ukraińskim i białoruskim). Do zapisu języka rosyjskiego stosuje się alfabet zwany grażdanką, który jest graficzną odmianą cyrylicy. Rosyjski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na kontynencie Euroazjatyckim i największym językiem słowiańskim. Ponad ¼ wszystkich opracowań naukowych napisanych jest po rosyjsku. W czasach ZSRR był obowiązkowo nauczany we wszystkich krajach Układu Warszawskiego. 164 milionów ludzi uważa rosyjski za swój język ojczysty. 114 milionów ludzi posługuje się rosyjskim jako drugim językiem. Język rosyjski jako język urzędowy: Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Białoruś; Mołdawia (w regionie Gaugazja i Naddniestrze), Gruzja (Abchazja - język urzędowy republiki autonomicznej oraz Osetia Południowa - język urzędowy integralnej części Gruzji), Ukraina (Krym - język urzędowy republiki autonomicznej). Rosyjski jest oficjalnym językiem Wspólnoty Niepodległych Państw, Międzynarodowej Agencja Energii Atomowej (MAEA) oraz jednym z sześciu języków oficjalnych języków ONZ. Język rosyjski posiada swoich użytkowników w: Azerbejdżan, Armenia, Australia, Brazylia, Estonia, Finlandia, Grecja, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.

Język używany w krajach: Rosja, Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Ukraina, Azerbejdżan, Kazachstan

» Nauka za granicą:

» Nauka w Polsce:

» Znajdź szkoły językowe

za granicą
w Polsce