strona główna > języki > tajski

Język tajski

ภาษาไทย

Język tajski (ภาษาไทย Phasa Thai) jest językiem z rodziny języków dajskich. Tajski jest ojczystym językiem Tajów, dominującej grupy etnicznej Tajlandii. Językoznawcom nie udało się powiązać języków dajskich z żadną znaną rodziną językową. Niektóre słowa w języku tajskim są zapożyczeniami z języka pali, sanskrytu i starokhmerskiego. Język tajski jest językiem tonalnym, co oznacza, że tak samo brzmiący wyraz wypowiedziany w różnym tonie ma różne znaczenia oraz analitycznym, co oznacza, że o funkcji danego wyrazu decyduje jego pozycja w zdaniu. Tajski rozróżnia także samogłoski długie i krótkie. Pismo tajskie jest alfabetem sylabicznym spokrewnionym z alfabetami indyjskimi. Alfabet tajski nie rozróżnia wielkich i małych liter, a pomiędzy wyrazami brak jest odstępów. Około 60 milionów osób posługuje się językiem tajskim. Tajski jest narodowym i urzędowym językiem Tajlandii. Poza Tajlandią języka tajskiego używają mieszkańcy północnej Malezji, Kambodży, Myanmar, Laosu, oraz emigranci i ich potomkowie w USA, Kanadzie, Francji i Anglii.

Język używany w krajach: Tajlandia

» Nauka w Polsce:

» Znajdź szkoły językowe