strona główna > języki > ukraiński

Język ukraiński

Українська

Język ukraiński (українська мова, ukrajinśka mowa) jest indoeuropejskim językiem należącym do grupy języków wschodniosłowiańskich, najbliżej spokrewnionym z językiem rosyjskim i białoruskim. Język ukraiński zaczął się rozwijać pod koniec XIII wieku w Księstwie Halicko-Wołyńskim. Współczesny ukraiński język literacki powstał na przełomie XVIII i XIX w. Na bazie dialektu połtawsko-kijowskiego. Bardzo duży wpływ na jego rozwój miała twórczość wybitnego poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy. Około 47 mln ludzi posługuje się językiem ukraińskim jako językiem ojczystym. Ukraiński jest językiem urzędowym na Ukrainie i w Nadniestrzu (regionie autonomicznym Republiki Mołdawii). Ukraiński używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi.

Język używany w krajach: Ukraina

» Nauka za granicą:

» Nauka w Polsce:

» Znajdź szkoły językowe

za granicą
w Polsce