strona główna > egzaminy > włoski > cils

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, opracowany i organizowany przez Università per Stranieri di Siena (Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie) jest egzaminem potwierdzającym poziom kompetencji językowych z ogólnego języka włoskiego jako języka obcego. CILS przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania zgodnych z poziomami CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Szkoły językowe za granicą
» 15 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 3 szkoły językowe

» SzczegółyCILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera jest egzaminem z ogólnego języka włoskiego jako języka obcego, opracowanym przez Università per Stranieri di Siena (Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie).

Poziomy zaawansowania CILS są zgodne z poziomami w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (od A1 do C2).
Dzięki umowie z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych egzamin CILS jest oficjalnie uznanym egzaminem państwowym.
Egzamin CILS ma otwartą formułę - mogą do niego przystępować wszyscy, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Osoby zdające CILS na wyższym poziomie zaawansowania nie muszą wykazywać się dyplomem na niższym poziomie, ani świadectwem ukończenia odpowiednich kursów przygotowujących.
Wymagania egzaminacyjne stawiane obcokrajowcom, którzy chcą podjąć studia lub pracę we włoskojęzycznym otoczeniu reguluje oficjalny dokument Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Coordinated system of Certificates of Italian for Foreigners" (Rzym, 1998 r.).

CILS przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania, zgodnych z poziomami w skali CEF Rady Europy:

  • użytkownik języka na poziomie elementarnym: CILS A1, CILS A2
  • samodzielny użytkownik języka: CILS UNO - B1; CILS DUE - B2; CILS-EC
  • biegły użytkownik języka: CILS TRE - C1; CILS QUATTRO - C2; CILS DIT

Egzamin CILS na każdym poziomie zaawansowania składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur językowych, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.
Aby otrzymać dyplom należy uzyskać minimalną wymaganą ilość punktów z każdej części egzaminu. Kandydat, który nie zaliczył którejś części egzaminu nie musi powtarzać całego egzaminu, tylko tę, z której nie otrzymał wystarczającej ilości punktów.  Częśćiowe zaliczenia egzaminu są ważne przez rok.

CILS DUE - B2, CILS TRE - C1 oraz CILS QUATTRO - C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.
CILS QUATTRO - C2 daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego.

We Włoszech egzaminy CILS przeprowadzane są przez Università per Stranieri di Siena oraz przez uznane ośrodki kształcenia ustawicznego (Centri Territoriali di Educazione Permanente), w szkołach językowych i centrach uniwersyteckich będących autoryzowanymi ośrodkami egzaminacyjnymi Università per Stranieri di Siena. Poza granicami Włoch, egzaminy CILS przeprowadzane są przez Włoskie Instytuty Kulturalne.
Egzaminy CILS przeprowadzane są dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu, w tym samym dniu we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych. 

Więcej informacji: cils.unistrasi.it


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

» CILS

» Język włoski

  • 42 szkoły za granicą
  • 55 kursów językowych
  • 2 kraje i 34 miasta
  • 256 szkół w Polsce


więcej