strona główna > egzaminy > niemiecki > dsh

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang - DSH jest egzaminem wstępnym z języka niemieckiego adresowanym do osób, które chcą podjąć studia na niemieckim uniwersytecie. Egzaminy DSH przeprowadzane są przez wydziały niemieckich uniwersytetów prowadzących studia dla zagranicznych studentów.

Szkoły językowe za granicą
» 11 szkół językowych

» SzczegółyDeutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang - DSH jest egzaminem wstępnym z języka niemieckiego adresowanym do osób, które chcą podjąć studia na niemieckim uniwersytecie.

Egzaminy DSH przeprowadzane są zazwyczaj dwa razy do roku przez wydziały niemieckich uniwersytetów prowadzących studia dla zagranicznych studentów.
Do egzaminu DSH należy przystąpić w ciągu roku od uzyskania matury.

Do egzamin DSH nie muszą przystępować osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów: KDS, GDS , ZOP Goethe-Institut lub TestDaF na poziomie TDN4.

Egzamin DHS składa się z 4 części, w których sprawdzane są wszystkie cztery umiejętności językowe oraz znajomość gramatyki i struktur języka niemieckiego. Przyjmuje się, że aby się do niego przygotować potrzeba ok. 800 godzin nauki języka niemieckiego.

Ponieważ testy egzaminacyjne mogą różnić się między sobą w zależności od uczelni dobrze jest przed podejściem do egzaminu skontaktować się z wybranym uniwersytetem i poprosić o przesłanie przykładowych testów.

Większość niemieckich uniwersytetów organizuje kursy przygotowujące do DSH. Niektóre uniwersytety przeprowadzają egzaminy DSH we współpracy z wybranymi szkołami językowymi.


Szczegółowe informacje na temat egzaminu DSH można uzyskać w wybranym uniwersytecie. 


» Strona www organizatora

» Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

» DSH

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej