strona główna > egzaminy > angielski > ielts

International English Language Testing System (IELTS)

IELTS jest egzaminem opracowanym przez kapitułę Cambridge ESOL we współpracy z British Council oraz IDP Educatuion Australia. IELTS dostępny jest w dwóch modułach: moduł akademicki (Academic) - dla osób które chcą podjąć studia na anglojęzycznych uniwersytetach lub starają się pracę w anglojęzycznym środowisku; oraz moduł z języka ogólnego (General Training) – dla osób starających się o wizę imigracyjną do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii lub chcących podjąć naukę na poziomie szkoły średniej w anglojęzycznym kraju.

Szkoły językowe za granicą
» 56 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 15 szkół językowych

» SzczegółyIELTS (International English Language Testing System) jest egzaminem opracowanym przez kapitułę Cambridge ESOL we współpracy z British Council, rządową brytyjską instytucję kulturalno-oświatową oraz IDP Educatuion Australia, organizację, zrzeszającą 38 uczelni wyższych z Australii.

 

IELTS dostępny jest w dwóch modułach:

  • moduł akademicki (Academic) - dla osób które chcą podjąć studia licencjackie lub magisterskie na anglojęzycznych uniwersytetach lub starają się pracę w anglojęzycznym środowisku,
  • moduł z języka ogólnego (General Training) - dla osób starających się o wizę imigracyjną do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, lub chcących podjąć naukę na poziomie szkoły średniej w anglojęzycznym kraju.
     

      IELTS Coach      

Aim for a higher IELTS test score with our expert-led courses.

Prepare with the IELTS Coach online course

 British Council 


IELTS jest uznawany przez ponad 6 tysięcy instytucji na całym świecie (wyższe uczelnie firmy, instytucje i organizacje rządowe, między innymi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Egzamin przeprowadzany jest w ponad 500 autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych w ponad 120 krajach świata. Powszechność IELTS oraz jego dostępność (nawet 4 terminy każdego miesiąca) sprawiają, że co roku roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,4 miliona osób na całym świecie.
 

W czasie egzaminu IELTS sprawdzane są cztery umiejętności językowe:

  • rozumienie ze słuchu  (30 min.)
  • czytanie (60 min.)
  • pisanie (60 min)
  • mówienie (11-14 min)

W sumie egzamin trwa ok. 2 godz. 45 minut. Moduł akademicki i moduł z języka ogólnego są takie same w części sprawdzającej umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia; natomiast różnią się w części dotyczącej czytania i pisania.

Testy sprawdzające rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie  są przeprowadzone w jednym dniu. Natomiast egzamin ustny może się odbyć w ciągu 7 dni przed lub 7 dni po testach.
 

Wyniki

IELTS posiada przejrzysty system oceny: wyniki egzaminu podane są w skali od 0 do 9 punktów - 0 oznacza, że kandydat nie zdał egzaminu; a 9 potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego. Większość uniwersytetów akceptuje wynik na poziomie 6-7 punktów jako egzamin wstępny z języka angielskiego na studia uniwersyteckie.
 

IELTS jest ważny przez 2 lata. Aby do niego przystąpić trzeba mieć skończone 16 lat.


Szczegółowe informacje na stronie IELTS: www.ielts.org

lub na stronie British Council: www.britishcouncil.org/poland-ielts.htm


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora