strona główna > egzaminy > włoski > plida

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)

PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri jest certyfikatem opracowanym na potrzeby organizacji Dante Aligheri we współpracy z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie.

Szkoły językowe za granicą
» 2 szkoły językowe

» SzczegółyPLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri jest certyfikatem opracowanym na  potrzeby organizacji Dante Aligheri we współpracy z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie.

PLIDA sprawdza znajomość języka włoskiego na 6 różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2; opracowanych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - CEF (Common European Framework of Reference for Languages).

  • PLIDA A1 i A2 to poziomy określające podstawową znajomość języka
  • PLIDA B1 i B2 określają poziom średnio zaawansowany
  • PLIDA C1 i C2 to poziomy zaawansowane, gdzie C2 jest poziomem zbliżonym do znajomości języka ojczystego.

Egzaminy PLIDA odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku: w maju i w listopadzie. Wyjątek stanowi PLIDA C2, który jest tylko raz w roku.
Egzamin PLIDA składają się z 4 części, sprawdzających 4 umiejętności językowe: mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, oraz rozumienia tekstu pisanego.

Jeśli kandydat z powodzeniem zaliczył co najmniej 3 części, może w następnej sesji podejść tylko do jednej części, bez konieczności zdawania całego egzaminu.

Nie jest wymagane ukończenie kursu przygotowującego do PLIDA.

Bliższe informacje, na temat wymagań na poszczególnych poziomach, wraz z przykładowymi, starymi arkuszami egzaminacyjnymi można znaleźć na stronie:
http://www.ladante.it


» Strona www organizatora

» Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

» PLIDA

» Język włoski

  • 38 szkół za granicą
  • 58 kursów językowych
  • 2 kraje i 34 miasta
  • 293 szkoły w Polsce


więcej