strona główna > egzaminy > niemiecki > pwd

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) potwierdza wysokie kwalifikacje z języka niemieckiego dla biznesu na poziomie C1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin PWD został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut (GI), Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową ( Deutsche Industrie-und Handelskammertag -DIHK) oraz Carl Duisberg Centers (CDC). W Polsce Egzamin PWD jest organizowany przez Goethe-Institut we współpracy z Polsko-Niemiecka Izbą Pzemysłowo-Handlową.

Szkoły językowe za granicą
» 3 szkoły językowe

» SzczegółyPrüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) potwierdza wysokie kwalifikacje z języka niemieckiego dla biznesu na poziomie C1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin PWD został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut (GI), Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową ( Deutsche Industrie-und Handelskammertag -DIHK) oraz Carl Duisberg Centers (CDC). W Polsce egzamin PWD organizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
PWD cieszy się dużym uznaniem wśród pracodawców na całym świecie jako świadectwo bardzo wysokich kompetencji z języka niemieckiego dla biznesu.

Egzamin PWD składa się z części pisemnej przeprowadzanej w grupie (180 min) oraz ustnej, polegającej na indywidualnej rozmowie z egzaminatorem (20 min.).

Zakres egzaminu obejmuje: czytanie ze rozumieniem tekstu o tematyce gospodarczej, umiejętność redagowania korespondencji służbowej, rozumienie ze słuchu dłuższych wypowiedzi (sprawozdania, audycji radiowej na tematy gospodarcze), prowadzenie rozmów handlowych, telefonicznych, z klientami i partnerami firmy, umiejętność wypowiadania się (prezentacja własnej osoby, firmy, produktów, negocjacje, prowadzenie rozmów służbowych).

Aby się przygotować do egzaminu PWD potrzeba od 800 do 1000 godzin lekcyjnych (45 min.) z języka niemieckiego, w tym co najmniej 250 lekcji z języka dla biznesu.

W Polsce egzamin PWD organizowany jest przez Polsko-Niemiecka Izbę Przemysłowo-Handlową
Siedziba główna:
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa


 


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

» PWD

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej