strona główna > egzaminy > angielski > test of legal english skills

Test of Legal English skills (TOLES)

TOLES - Test of Legal English Skills jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego prawniczego opracowanym z myślą o prawnikach, studentach prawa i tłumaczach literatury prawniczej.

Szkoły językowe za granicą
» 1 szkoła językowa
Szkoły językowe w Polsce
» 3 szkoły językowe

» SzczegółyTOLES - Test of Legal English Skills jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego prawniczego opracowanym z myślą o prawnikach, studentach prawa i tłumaczach literatury prawniczej.

 

Dyplomy TOLES są uznawane na całym świecie przez międzynarodowe organizacje oraz korporacje prawnicze. Należą do nich między innymi:

  • Law Society of England and Wales;
  • Europejski Bank Centralny;
  • PricewaterhouseCoopers;
  • Daimler Chrysler;
  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

 

Testy TOLES przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

  • TOLES Foundation,
  • TOLES Higher,
  • TOLES Advanced.
     

TOLES Foundation jest pierwszym z serii egzaminów TOLES. Egzamin sprawdza znajomość podstawowego słownictwa prawniczego.
Egzamin trwa 90 min. Testowane są umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna. Egzamin skupia się na znaczeniu słów w kontekście. Aby do niego podejść wystarcza znajomość angielskiego ogólnego na poziomie od podstawowego do zaawansowanego (A2-C2 w skali CEF Rady Europy).

TOLES Higher jest drugim z serii egzaminów TOLES. Egzamin sprawdza umiejętność używania angielskiego słownictwa prawniczego. Egzamin składa się z dwóch części – pierwsza trwa 90 min., druga- 30 min. Testowane są: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna oraz rozumienie ze słuchu. Egzamin skupia się na właściwym i precyzyjnym zastosowaniu słownictwa prawniczego oraz ogólnej szerokiej znajomości języka prawniczego. Wymagany poziom znajomości angielskiego ogólnego: od średniozaawansowanego niższego do średniozaawansowanego wyższego ((B1-B2 w skali CEF Rady Europy).

TOLES Advanced jest trzecim z serii egzaminów TOLES. Egzamin sprawdza umiejętność używania autentycznego prawniczego języka angielskiego na poziomie wymaganym w międzynarodowych korporacjach prawniczych. Egzamin trwa 2 godziny. Testowane są umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna. Egzamin skupia się zastosowaniu języka prawniczego w autentycznym kontekście. Wymagany poziom znajomości angielskiego ogólnego: od średniozaawansowanego wyższego do zaawansowanego (B2-C2 w skali CEF Rady Europy).
TOLES Advanced nie testuje umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustnej, ponieważ umiejętności te są w naturalny sposób sprawdzane w czasie interwiew podczas rekrutacji pracowników przez zainteresowane firmy.
 

Egzaminy TOLES przeprowadzane są w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych.

 

Więcej informacji: www.toles.co.uk


» Strona www organizatora