strona główna > egzaminy > niemiecki > widaf

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF)

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft), opracowany 1996 roku przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową jest egzaminem sprawdzający poziom kompetencji z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu.

» SzczegółyWiDaF sprawdza i ocenia poziom kompetencji z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu.

Jest wykorzystywany przez pracodawców w procesie rekrutacji pracowników oraz do oceny i pomiaru efektywności szkoleń językowych.

 

Egzamin jest testem wyboru składającym się ze 150 pytań testowych. Trwa około 3 godziny. W trakcie egzaminu sprawdzane jest:

  • rozumienie ze słuchu,
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.

Każdy element egzaminu oceniany jest oddzielnie – za każdy można uzyskać od 0 do 330 punktów. Łączny wynik to: 0 do 990 punktów. Stopień trudności pytań jest zróżnicowany, dzięki czemu WiDaF precyzyjnie określa poziom znajomości języka zdającego.

 

Wyniki egzaminu WiDaF można porównać z poziomami Rady Europy - CEF

A2 - 0-246 punktów
B1 - 247-495 punktów
B2 - 496-735 punktów
C1- 736-897 punktów
C2 - 898-990 punktów

 

Egzaminy WiDaF są organizowane na życzenie na terenie całej Polski.

Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS:
www.pl.etsglobal.org
www.pl.etseurope.org
 


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

» WiDaF

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 394 szkoły w Polsce


więcej