strona główna > egzaminy > telc

The European Language Certificates (telc)

TELC ( The European Language Certificates.) są egzaminami językowymi opracowanymi są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - CEF (Common European Framework of Reference for Languages), zgodnie z którym umiejętność posługiwania się językiem obcym oceniana jest na 6 różnych poziomach zaawansowania: A1 (poziom najniższy), A2, B1, B2, C1, C2 (poziom najwyższy).

» SzczegółyTELC ( The European Language Certificates.) są egzaminami językowymi opracowanymi i administrowanymi przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, we współpracy ze innymi europejskimi instytucjami zajmującymi się kształceniem ustawicznym i nadającymi certyfikaty językowe.

Partnerami WBT są miedzy innymi: Instytut Goethe, Austriackie Centrum Egzaminacyjne (ÖSD), Szwajcarskie Stowarzyszenie dyrektorów szkół językowych (EDK) oraz liczne uniwersytety w całej Europie.

Egzaminy TELC przygotowywane są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - CEF (Common European Framework of Reference for Languages), zgodnie z którym umiejętność posługiwania się językiem obcym oceniana jest na 6 różnych poziomach: A1 (poziom najniższy), A2, B1, B2, C1, C2 (poziom najwyższy).
Zaletą egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, że egzamin z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie.

 

Obecnie dostępnych jest ponad 50 egzaminów TELC - z języka ogólnego i specjalistycznego - dla 9 europejskich języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • hiszpańskiego
 • francuskiego
 • włoskiego
 • portugalskiego
 • czeskiego
 • tureckiego

 

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej i ustnej. Sprawdzane są 4 podstawowe kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie oraz umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnych sytuacjach.

 

Co daje certyfikat TELC:

 • Certyfikaty TELC są międzynarodowym certyfikatem językowym, uznawanym przez kraje Unii Europejskiej.
 • W Polsce certyfikaty TELC (minimalny poziom – B2) są umieszczone na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230).
 • Certyfikaty TELC (minimalny poziom – B2) są niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej.
 • TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
 • Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych.

 

Do egzaminów TELC można przystępować w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych w całej Europie.

 

Więcej informacji na: www.telc.net


» Strona www organizatora