strona główna > egzaminy > włoski > cvcl > celi

Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

Egzaminy CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana) są oficjalnymi egzaminami z języka włoskiego ogólnego, opracowanymi przez CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) Universita per Stranieri di Perugia.

Szkoły językowe za granicą
» 15 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 8 szkół językowych

» SzczegółyEgzaminy CELI (Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana) są oficjalnymi egzaminami z języka włoskiego ogólnego, opracowanymi przez CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) Universita per Stranieri di Perugia.

CELI przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania, zgodnych z poziomami CEF Europejskiego Opisy Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

CELI Impact - poziom A1 w skali CEF Rady Europy

Poziom kontaktowy. Kandydat rozumie proste pytania i umie udzielić krótkich, prostych odpowiedzi na temat siebie, swojego domu i rodziny. Potrafi zastosować proste formy i zwroty językowe dotyczące codziennych, rutynowych sytuacji.
Egzamin składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana – dialog z egzaminatorem + wypowiedź samodzielna.

 

CELI 1 - poziom A2 w skali CEF Rady Europy

CELI 1 potwierdza znajomość języka niezbędną do poprawnej komunikacji językowej we włoskojęzycznym środowisku. Kandydat powinien poradzić sobie w najbardziej elementarnych sytuacjach życia codziennego. Może udzielić podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie i pracy w zakresie, który go bezpośrednio dotyczy oraz opisywać proste wydarzenia z przeszłości.

Egzamin składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz rozmowa z egzaminatorem (mówienie).

 

CELI 2 - poziom B1 w skali CEF Rady Europy

Kandydat przystępujący do egzaminu CELI 2 powinien wykazać się znajomością włoskiego pozwalająca na komunikację językową w większości typowych sytuacji w miejscu pracy i w towarzystwie. Powinien umieć poradzić sobie w znanych i przewidywalnych sytuacjach, prowadzić rozmowę na znany sobie temat oraz wyrażać swoje opinie i oczekiwania.
Egzamin składa się z 4 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana (rozmowa z egzaminatorem).

 

CELI 3 - poziom B2 w skali CEF Rady Europy

CELI 3 potwierdza znajomość języka włoskiego na średnim poziomie zaawansowania. Kandydat powinien wykazać się znajomością języka pozwalającą na płynne i spontaniczne porozumiewanie się na tematy, które nie wymagają znajomości języka specjalistycznego. Poziom B2 pozwala na swobodne wyrażanie opinii oraz stosowanie logicznej argumentacji. Trudności w komunikowaniu się mogą się pojawiać jedynie w nieznanych sytuacjach lub przy doborze konkretnego sformułowania.
Zdobyte umiejętności językowe powinny pozwalać nie tylko na swobodne podróżowanie po Włoszech ale również na podjęcie pracy lub nauki we włoskojęzycznym środowisku.
Egzamin składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz rozmowa z egzaminatorem.

 

CELI 4 - poziom C1 w skali CEF Rady Europy

CELI 4 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydat powinien wykazać się rozwiniętymi umiejętnościami językowymi pozwalającymi na na swobodne porozumiewanie się we włoskojęzycznym środowisku, także w sytuacjach związanych z pracą i studiami (wyższymi i podyplomowymi); powinien radzić sobie w nieznanych i nowych sytuacjach oraz, w razie potrzeby, umieć zastosować bardziej konkretne i precyzyjne sformułowania. Poziom C1 pozwala na na płynne i spontaniczne porozumiewanie się i wyrażanie swoich opinii w sytuacjach biznesowych i naukowych.
CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety jako egzamin wstępny z języka włoskiego oraz przez pracodawców jako potwierdzenie kwalifikacji z języka włoskiego.
CELI 4 składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.

 

CELI 5 - poziom C2 w skali CEF Rady Europy

CELI 5 potwierdza zaawansowaną, biegłą znajomość języka włoskiego. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością porozumiewanie się po włosku w każdej sytuacji i w każdym kontekście; prowadzić rozmowę nawet na najbardziej skomplikowane tematy oraz być w stanie rozumieć i wyrażać niuanse znaczeniowe.
Egzamin składa się z 5 części: czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustana.


 

CVCL opracował różne typy certyfikatów CEL, pod kątem różnych użytkowników języka włoskiego:

  • CELI dla osób dorosłych które  pragną studiować lub pracować we włoskojęzycznym otoczeniu
  • CELI immigrati - dla obcokrajowców legalnie przebywających we Włoszech
  • CELI adolescenti - dla młodzieży
  • CELI 5DOC – dla obcokrajowców, którzy chcą pracować jako nauczyciele we włoskich szkołach

Różnice w egzaminach nie dotyczą metody egzaminacyjnej, która w każdym przypadku pozostaje taka sama, ale rodzaju zadań, tekstów i słownictwa, które są dostosowywane do potrzeb poszczególnych użytkowników języka włoskiego.

Egzaminy CELI przeprowadzane są trzy razy w roku: w marcu, czerwcu i w listopadzie. Można do nich przystępować w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych Universita per Stranieri di Perugia, we Włoskich Instytutach Kulturalnych oraz ośrodkach uznanych przez Włoskie Instytuty Kulturalne.

Więcej informacji: www.cvcl.it/mediacenter/FE/home.aspx


» Strona www organizatora

» Università per Stranieri di Perugia - Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche

» CVCL
» CELI
» CIC

» Język włoski

  • 42 szkoły za granicą
  • 55 kursów językowych
  • 2 kraje i 34 miasta
  • 256 szkół w Polsce


więcej