strona główna > egzaminy > angielski > pearson language tests > pte academic

Pearson Test of English Academic (PTE Academic)

Pearson Test of English Academic (PTE Academic) potwierdzają komunikatywne umiejętności z języka angielskiego na poziomie akademickim, wymagane przez uniwersytety, szkoły wyższe, agencje rządowe i stowarzyszenia zawodowe.

» SzczegółyPearson Test of English Academic (PTE Academic) potwierdzają komunikatywne umiejętności z języka angielskiego na poziomie akademickim, wymagane przez uniwersytety, szkoły wyższe, agencje rządowe i stowarzyszenia zawodowe.

PTE Academic sygnowane są przez Graduate Management Admission Council® (GMAC®) i uznawane przez ponad 1230 instytucji edukacyjnych na całym świecie.

PTE Academic są ściśle związane z poziomami Europejskiego Systememu Opisu Kształcenia Językowego - CEF (Common European Framework of Reference for Languages). Dzięki temu, instytucja przyjmująca kandydata z egzaminem PTE Academic może mieć pewność, że zna on język angielski na ściśle określonym poziomie.

 

Kapituła PET określa zakres wiedzy i listę umiejętności niezbędnych w środowisku akademickim.

Na bazie oryginalnych materiałów i tekstów, z którymi kandydat będzie miał prawdopodobnie do czynienia w trakcie studiów lub pracy na uczelni, testowane są cztery podstawowe umiejętności językowe. Wybór tekstów z uczelni amerykańskich, australijskich, brytyjskich, kanadyjskich i nowozelandzkich gwarantuje międzynarodowy charakter egzaminu. Dzięki temu PTE Academic określa w jaki sposób kandydat będzie sobie radził w anglojęzycznym środowisku akademickim na całym świecie.

Egzamin PTE Academic przeprowadzany jest w czasie jednej sesji.

Składa się z testu komputerowego sprawdzającego cztery umiejętności językowe: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania oraz 20 zintegrowanych zadań. Egzamin trwa 3 godz.

Do egzaminów PTE Academic można przystępować w jednym z autoryzowanych ośrodków sieci Pearson na całym świecie.

 

Lista ośrodków: http://pearsonpte.com/Testme/Pages/TestCenters.aspx

Więcej informacji: http://pearsonpte.com/PTEACADEMIC/Pages/home.aspx


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora