strona główna > egzaminy > angielski > pearson language tests > pte general

Pearson Test of English General (PTE General)

Pearson Test of English General - PTE General (poprzednio LTE) potwierdza znajomość języka angielskiego ogólnego na 6 poziomach zaawansowania, odpowiadającym poziomom od A1 do C2 w skali CEF Europejskiego Systemy Opisu Kształcenia Językowego. Podobnie jak i pozostałe egzaminy PTE, PTE General kładzie główny nacisk na komunikatywną, praktyczną znajomość języka angielskiego. PTE General został opracowany przez Pearson plc we współpracy z Edexel - jedną z największych instytucji nadających kwalifikacje w Wielkiej Brytanii.

» SzczegółyPearson Test of English General - PTE General (poprzednio znany jako LTE) potwierdza praktyczną znajomość języka angielskiego ogólnego.

PTE General opracowany jest przez Pearson plc we współpracy z Edexel - jedną z największych brytyjskich instytucji nadających kwalifikacje.Podobnie jak i pozostałe egzaminy PTE, PTE General kładzie główny nacisk na komunikatywną, praktyczną znajomość języka angielskiego.

PTE składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W trakcie części pisemnej sprawdzane jest umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. Część ustna sprawdza umiejętność mówienia.

 

PTE General przeprowadzany jest na 6 poziomach zaawansowania, które odpowiadają poziomom od A1 do C2 w skali CEF Europejskiego Systemy Opisu Kształcenia Językowego:

Level A1: Foundation - A1 w skali CEF.

Level A1 potwierdza znajomość angielskiego pozwalającą na elementarną komunikację w prostych sytuacjach towarzyskich, w podróży i w życiu codziennym.

Test składa się z części pisemnej (1 godz. 15 min.) oraz ustnej (10 min.)
 

Level 1: Elementary Communication - A2 w skali CEF.

Level1 potwierdza znajomość angielskiego pozwalającą na radzenie sobie w podstawowych sytuacjach towarzyskich, w podróży i w życiu codziennym.

Test składa się z części pisemnej (1 godz. 30 min.) oraz ustnej (10 min.)
 

Level 2: Intermediate Communication - B1 w skali CEF.

Level2 potwierdza praktyczną znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym pozwalającym na radzenie sobie w sytuacjach związanych z nauką, pracą, podróżami i życiem codziennym.

Test składa się z części pisemnej (1 godz. 35 min.) oraz ustnej (10 min.)
 

Level 3: Upper Intermediate Communication - B2 w skali CEF.

Level3 potwierdza praktyczną znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym osób, które używają, lub będą używać angielskiego w życiu osobistym i towarzyskim, w szkole lub w pracy.

Test składa się z części pisemnej (2 godz.) oraz ustnej (12 min.)
 

Level 4: Advanced Communication - C1 w skali CEF.

Level4 potwierdza praktyczną znajomość angielskiego osób planujących podjecie wyższych studiów lub pracy w anglojęzycznej instytucji, lub chcących się wykazać zaawansowaną znajomością angielskiego w życiu społecznym, akademickim i zawodowym.

Test składa się z części pisemnej (2 godz. 30 min) oraz ustnej (15 min.)
 

Level 5: Proficiency Communication - C2 w skali CEF.

Level5 potwierdza biegłą praktyczną znajomość angielskiego osób planujących wyższe studia lub pracę w anglojęzycznych instytucjach lub chcą się wykazać biegłą znajomością angielskiego w życiu społecznym, akademickim i zawodowym. PTE General Level5 jest uznawany jako egzamin wstępny z języka angielskiego na większość brytyjskich uniwersytetów.

Test składa się z części pisemnej (2 godz 55 min.) oraz ustnej (15 min.)

 

Więcej informacji na: http://pearsonpte.com/PTEGENERAL/Pages/home.aspx


» Strona www organizatora