strona główna > egzaminy > francuski > ciep > dalf

Diplôme Approfondi de Langue Français (DALF)

Egzamin DALF - Diplôme Approfondi de Langue Français przeprowadzany jest pod patronatem Narodowej Komisji DELF i DALF (Commission Nationale du DELF et du DALF) działającej w ramach CIEP - Centre international d’études pédagogiques. DALF potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomach odpowiadającym poziomom C1 i C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Szkoły językowe za granicą
» 12 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 6 szkół językowych

» SzczegółyEgzamin DALF - Diplôme Approfondi de Langue Français przeprowadzany pod patronatem Narodowej Komisji DELF i DALF działającej w ramach CIEP potwierdza biegłą znajomość języka francuskiego na poziomach odpowiadającym poziomom C1 i C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

 

Każdy z dwóch poziomów egzaminu DALF jest niezależnym dyplomem, dlatego kandydat przystępujący do egzaminu DALF wybiera odpowiedni dla siebie poziom zaawansowania w momencie rejestracji do egzaminu, tj. DALF C1 lub DALF C2.

 

DALF C1- sprawny użytkownik języka

Kandydat na poziomie C1 jest w pełni niezależnym użytkownikiem języka. Wyraża się płynnie i spontanicznie. Ma bogaty zasób słownictwa i potrafi dobrać odpowiednie środki wyrazu w zależności od przekazywanych treści. Potrafi napisać lub wygłosić logicznie zbudowany i jasny dyskurs. W pełni panuje nad strukturami językowymi.

Egzamin DALF C1 trwa 4 godziny. Składa się z 4 części, sprawdzających cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Za każdą część egzaminu można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Egzamin jest zadany jeżeli kandydat otrzyma co najmniej 50 punktów (na 100) i minimalnie 5 punktów za każdą część.

 

DALF C2 – biegły użytkownik języka

Znajomość języka na poziomie C2 charakteryzuje się biegłością, precyzją i trafnością wypowiedzi. Poziom C2 pozwala na używanie języka francuskiego dla celów akademickich i na stanowiskach pracy wymagających jego zaawansowanej znajomości.

Egzamin DALF C2 trwa 3 godz. 30 min. Składa się z dwóch części. W pierwszej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia, a w drugiej czytania i pisania. Za każdą z części można otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 

Egzaminy DALF C1 i C2 zwalniają z egzaminów wstępnych z języka francuskiego na francuskie uniwersytety.

Rejestracja do egzaminów DALF odbywa się bezpośrednio w autoryzowanych ośrodkach.

Więcej informacji na: www.ciep.fr


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Centre international d’études pédagogiques

» CIEP
» DALF
» DELF
» DILF
» TCF

» Język francuski

  • 33 szkoły za granicą
  • 57 kursów językowych
  • 4 kraje i 31 miast
  • 301 szkół w Polsce


więcej