strona główna > egzaminy > francuski > ciep > delf

Diplôme d'Etudes en Langue Français (DELF)

Egzamin DELF Diplôme d'Etudes en Langue Français przeprowadzany jest pod patronatem Narodowej Komisji DELF i DALF (Commission Nationale du DELF et du DALF) działającej w ramach CIEP - Centre international d’études pédagogiques. DELF potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomach odpowiadającym poziomom A1, A2, B1 i B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Szkoły językowe za granicą
» 14 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 12 szkół językowych

» SzczegółyEgzamin DELF Diplôme d'Etudes en Langue Français przeprowadzany pod patronatem Narodowej Komisji DELF i DALF działającej w ramach CIEP potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomach odpowiadającym poziomom A1, A2, B1 i B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

 

Każdy z czterech poziomów egzaminu DELF jest niezależnym dyplomem, dlatego kandydat przystępujący do egzaminu DELF wybiera odpowiedni dla siebie poziom zaawansowania w momencie rejestracji do egzaminu, tj. DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2

Egzamin DELF na każdym poziomie zaawansowania składa się z 4 części, sprawdzających cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Za każdą część egzaminu można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Egzamin jest zadany jeżeli kandydat otrzyma co najmniej 50 punktów (na 100) i minimalnie 5 punktów za każdą część.

DELF A1 - początkujący użytkownik języka

Potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. Kandydat potrafi porozumieć się w najbardziej podstawowych kwestiach dotyczących jego samego i najbliższego otoczenia.

Egzamin DELF A1 trwa 1 godz. 20 min.

 

DELF A2 - użytkownik języka na poziomie elementarnym

Poziom A2 potwierdza podstawową znajomość języka w kontekście komunikowania się z otoczeniem w prostych i rutynowych sytuacjach. Kandydat zna najczęściej używane formy grzecznościowe i posiada umiejętność wymiany prostych informacji.

Egzamin DELF A2 trwa 1 godz. 40 min.

 

DELF B1 - samodzielny użytkownik języka

Kandydat na poziomie B1 jest samodzielnym użytkownikiem języka. Rozumie i potrafi podtrzymać rozmowę oraz wyrazić swoją opinię. Radzi sobie w sytuacjach, z którymi może się spotkać w życiu codziennym.

Egzamin DELF B1 trwa 1 godz. 45 min.

 

DELF B2 - niezależny użytkownik języka

Poziom B2 zakłada jeszcze większą niezależność w komunikowaniu się z otoczeniem. Kandydat potrafi przytoczać argumenty dla obrony swoich opinii, wyrażić swój punkt widzenia, uczestniczyć w dyskusjach i negocjacjach. Na poziomie B2 kandydat używa języka w sposób biegły i spontaniczny i potrafi korygować swoje błędy.

Egzamin DELF B2 trwa 2 godz. 30 min.

 

Rejestracja do egzaminów DELF odbywa się bezpośrednio w autoryzowanych ośrodkach. 

Więcej informacji na: www.ciep.fr


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Centre international d’études pédagogiques

» CIEP
» DALF
» DELF
» DILF
» TCF

» Język francuski

  • 33 szkoły za granicą
  • 57 kursów językowych
  • 4 kraje i 31 miast
  • 301 szkół w Polsce


więcej