strona główna > egzaminy > francuski > ciep > tcf

Test de connaissance du français (TCF)

TCF - Test de connaissance du français jest testem sprawdzającym znajomość języka francuskiego opracowanym przez CIEP i sygnowanym przez francuskie Ministerstwo Edukacji.

» SzczegółyTCF - Test de connaissance du français jest testem sprawdzającym znajomość języka francuskiego jako języka obcego, opracowanym przez CIEP i sygnowanym przez francuskie Ministerstwo Edukacji.

TCF:

 • potwierdza znajomość ogólnego języka francuskiego dla celów akademickich, zawodowych lub prywatnych
 • sprawdza poziom znajomości języka w sposób prosty, wiarygodny i szybki
 • charakteryzuje się rygorystycznymi metodami oceny przestrzeganymi przez członków ALTE
 • od grudnia 2002 roku TCF spełnia standardy ISO 9001:2000
 • każdy kandydat przystępujący do TCF otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość francuskiego na jednym z 6 poziomów odpowiadających poziomom od A1 do C2 w skali CEF Rady Europy
 • Istnieje wersja elektroniczna testów TCF

TCF składa się z części obowiązkowej (sprawdzającej bierną znajomość języka) oraz nadobowiązkowej (z czynnej znajomości języka).

Część obowiązkowa TCF (test wyboru) trwa 1 godz 30 min i zawiera w sumie 80 zadań obejmujących następujące zagadnienia językowe:

 • rozumienie ze słuchu - 30 zadań- 25 min.
 • Struktury językowe - 20 zadań - 20 min.
 • czytanie - 30 zadań - 45 min.

Część nadobowiązkow a TCF  trwa 2 godziny i obejmuje:

 • Egzamin ustny w formie spontanicznej rozmowy z egzaminatorem - 15 min.
 • Wypowiedź pisemna – 1 godz. 45 min.

Każdy kandydat przystępujący do egzaminu TCF otrzymuje certyfikat. Zawiera on: informację o ilości zdobytych punktów, poziomie zaawansowania kandydata oraz opisową ocenę jego umiejętności językowych.

Do egzaminów TCF można przystępować w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych.

Lista ośrodków: www.ciep.fr/en/tcf/annuaire_centres.php

Więcej informacji na temat TCF można znaleźć na stronie: www.ciep.fr


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Centre international d’études pédagogiques

» CIEP
» DALF
» DELF
» DILF
» TCF

» Język francuski

 • 33 szkoły za granicą
 • 57 kursów językowych
 • 4 kraje i 31 miast
 • 301 szkół w Polsce


więcej