strona główna > egzaminy > francuski > educational testing service > tfi™

Test de français international™ (TFI™)

Test de français international™ (TFI™), opracowany i przeprowadzany przez ETS - amerykańską instytucję edukacyjną zajmującą się opracowywaniem testów egzaminacyjnych jest testem sprawdzającym znajomość języka francuskiego jako języka obcego dla potrzeb prywatnych, zawodowych i akademickich osób dorosłych.

» SzczegółyTest de français international™ (TFI™) potwierdza znajomość języka francuskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Może do niego przystąpić każdy, niezależnie od wykształcenia czy wykonywanego zawodu.

 

Test TFI jest testem wyboru. Składa się z dwóch części: testu na rozumienie ze słuchu (90 pytań) oraz testu na czytanie ze zrozumieniem (90 pytań). Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów - łącznie od 10 do 990 puntów. Ilość zdobytych punktów określa poziom kompetencji z języka francuskiego. Różne instytucje dla własnych celów same określają progowe wartości uzyskanych punktów.

 

Test TFI jest wykorzystywany przez:

  • wyższe uczelnie jako test sprawdzający kompetencje z języka francuskiego
  • szkoły językowe jako test kwalifikacyjne przy podziale na grupy zaawansowania oraz jako niezależny test monitorujący postępy w nauce
  • pracodawców w procesie rekrutacji pracowników na poszczególne stanowiska oraz przy podejmowaniu decyzji odnośnie szkoleń
  • Służbę Cywilną - egzamin TFI z wynikiem 605 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym
  • różne organizacje do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku francuskim.

Do TFI można przystępować w akredytowanych ośrodkach ETS .

Więcej informacji oraz rejestracja na egzamin na stronach ETS:

www.ets.org

www.pl.etsglobal.org


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Educational Testing Service

» Język francuski

  • 33 szkoły za granicą
  • 57 kursów językowych
  • 4 kraje i 31 miast
  • 301 szkół w Polsce


więcej