strona główna > egzaminy > angielski > educational testing service > toeic®

Test of English for International Communication (TOEIC®)

TOEIC® Test of English for International Communication, opracowany przez ETS jest testem sprawdzającym umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach związanych z pracą zawodową w środowisku anglojęzycznym i międzynarodowym.

Szkoły językowe za granicą
» 23 szkoły językowe
Szkoły językowe w Polsce
» 22 szkoły językowe

» SzczegółyTOEIC® Test of English for International Communication, opracowany przez ETS jest testem sprawdzającym umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach związanych z pracą zawodową w środowisku anglojęzycznym i międzynarodowym. 

TOEIC jest uznawany przez ponad 9,000 instytucji w 90 krajach świata. Rocznie przystępuje do niego ponad 5 milionów osób.

 

TOEIC jest dostępny w dwóch oddzielnych modułach:

  • TOEIC® Listening and Reading - TOEIC L&R,
  • TOEIC® Speaking & Writing - TOEIC S&W.

 

TOEIC® Listening and Reading.

TOEIC® Listening and Reading jest testem określającym bierną znajomość języka angielskiego w środowisku pracy. Sprawdza i certyfikuje umiejętność rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem. Nowa, udoskonalona wersja egzaminu TOEIC, wprowadzona w Polsce w 2008 roku, pozwala na precyzyjne mierzenie kompetencji językowych w środowisku zawodowym i codziennym osób dorosłych

Egzamin trwa 2 godziny i jest testem wyboru składającym się z 200 zadań. TOEIC L&R kładzie szczególny nacisk na praktyczne użycie języka i rozumienie słownictwa związanego ze środowiskiem pracy. W części „LISTENING” do wyboru są teksty wymawiane z 4 różnymi akcentami: amerykańskim, australijskim, brytyjskim i kanadyjskim.

Zróżnicowany poziom trudności pytań oraz uzależniona od niego różna ilość przyznawanych punktów pozwala precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się kandydat.

Ocena z testów TOEIC L&R jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990.

Egzamin TOEIC i poziomy Rady Europy (CEF):

    * Poziom A1 - pomiędzy 10-335 punktów,
    * Poziom A2 - pomiędzy 340-475 punktów,
    * Poziom B1 - pomiędzy 480-615 punktów,
    * Poziom B2 - pomiędzy 620-800 punktów,
    * Poziom C1 - pomiędzy 805-940 punktów,
    * Poziom C2 - pomiędzy 945-990 punktów.

 

TOEIC® Speaking & Writing.

TOEIC® Speaking & Writing jest oddzielnym egzaminem określającym czynną znajomość języka angielskiego w środowisku pracy. TOEIC S&W potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w konkretnych sytuacjach związanych z pracą zawodową.
Do modułu TOEIC Speaking & Writing podchodzą osoby, które z testu TOEIC L&R otrzymały co najmniej 700 punktów.
TOEIC S&W przeprowadzany jest w całości na komputerze.

Egzamin odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych laboratoriach komputerowych, certyfikowanych przez ETS.
Część Speaking trwa ok 20 min. Składa się z 11 zadań.
Część Writing trwa około 60 minut.

Z każdej części egzaminu TOEIC Speaking & Writing można otrzymać od 0 do 200 punktów. Raport wyników przedstawia otrzymany wynik oraz zawiera opisową interpretację wyniku.
 

TOEIC L&R oraz TOEIC S&W uznawane są na całym świecie jako potwierdzenie kompetencji językowych z angielskiego w środowisku pracy, przez firmy i korporacje, wyższe uczelnie, szkoły językowe oraz Służbę Cywilną.
 

Więcej informacji:
www.pl.etsglobal.org
www.ets.org


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora