strona główna > egzaminy > angielski > educational testing service > toefl®

Test of English as a Foreign Language (TOEFL®)

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest testem oceniającym kompetencje językowe z amerykańskiego angielskiego jako języka obcego w środowisku akademickim. Jest to najbardziej popularny test akademicki na świecie, uznawany przez ponad 7500 kolegiów, uniwersytetów oraz agencji rządowych i pozarządowych w ponad 130 krajach świata. Każdego roku do testów TOEFL przystępuje blisko milion osób.

Szkoły językowe za granicą
» 50 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 20 szkół językowych

» SzczegółyTOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest testem oceniającym kompetencje językowe z amerykańskiego angielskiego jako języka obcego w środowisku akademickim.

Jest to najbardziej popularny test akademicki na świecie, uznawany przez ponad 7500 kolegiów, uniwersytetów oraz agencji rządowych i pozarządowych w ponad 130 krajach świata. Każdego rokudo testów TOEFL przystępuje blisko milion osób.
 

Testy TOEFL dostępne są w dwóch wersjach:

  • wersji internetowej - TOEFL iBT™ Test;
  • wersji „na papierze” - Paper-based test (PBT).

Dostępność wersji zależy od lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego.
 

TOEFL® Internet-based Test - iBT™

Potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie akademickim. Oceniane są cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie, pod względem ich przydatności w środowisku akademickim i naukowym.
Egzamin TOEFL iBT™ przeprowadzany jest online w języku angielskim. Składa się z czterech części, które w sumie trwają ok. 4,5 godz. Osoba podchodząca do TOEFL iBT™powinna umieć posługiwać się standardową angielską klawiaturą QWERTY.
Nowy TOEFL iBT zastępuje wszystkie poprzednie wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test).
TOEFL iBT jest bardziej dostępny (rocznie jest ok. 30 sesji i lepiej dostosowany do wymagań środowiska akademickiego na całym świecie. Wyniki testów znane są w ciągu 14 dni.
TOEFL iBT oceniany jest w skali punktowej (od 0-120 punktów).
 

TOEFL® Paper-based test - PBT

Potwierdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim środowisku szkolnym i akademickim. TOEFL PBT precyzyjnie ocenia trzy kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie - pod względem ich przydatności w środowisku akademickim. Egzamin składa się z trzech części, trwa 3,5 godz.
Dodatkowo każdy kandydat podchodzący do egzaminu TOEFL PBT musi zdać TWE®Test (Test of Written English). Jest to trwający 30-minut egzamin pisemny, w czasie którego kandydaci proszeni są o napisanie eseju na zadany temat. Oceniana jest umiejętność formułowania myśli, obrony prezentowanych poglądów oraz używania standardowego angielskiego w piśmie. Znajomość merytoryczna tematu eseju nie jest oceniana.
 

Nie ma oficjalnego, jednego poziomu zaliczenia lub niezaliczenia egzaminu TOEFL iBT™ Test i TOEFL PBT. Instytucje używające testów TOEFL dla swoich celów same decydują o wymaganej przez siebie liczbie punktów uzyskanych na testach TOEFL.
TOEFL PBT przeprowadzany jest 6 razy w roku w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych.

Więcej informacji:

www.ets.org

www.pl.etsglobal.org


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora