strona główna > egzaminy > włoski > accademia italiana di lingua > dalc

Diploma Avanzato di Lingua Italiana Commerciale "Firenze"®AIL (DALC)

Egzamin DALC Diploma Commerciale di Lingua Italiana „Firenze” AIL, opracowany przez Academia Italiana di Lingua jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi C1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

» SzczegółyEgzamin DALC Diploma Commerciale di Lingua Italiana „Firenze” AIL, opracowany przez Academia Italiana di Lingua jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie zaawansowanym.

Egzamin DALC potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie C1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Kandydat powinien porozumiewać się we wszystkich sytuacjach, które wymagają solidnej znajomości włoskiego dla biznesu zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Dotyczy to szczególnie: korespondencji biznesowej, PR, literatury specjalistycznej, pracy w biurze, spotkań biznesowych, etc.

Egzamin trwa 235 minut i składa się z 5 części:

  1. Rozumienie tekstu pisanego (20 min.)
  2. Wypowiedź pisemna (90 min.)
  3. Słownictwo z dziedziny biznesu (45 min.)
  4. Rozumienie ze słuchu tekstów z dziedziny ekonomii (60 min.)
  5. Wypowiedź ustna, interwiew (20 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 500-550 godzinach nauki, z czego co najmniej 80 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu.
Egzaminy DALC przeprowadzane są dwa razy w roku. Zgłoszenia na egzamin powinny wpłynąć z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji wraz z listą ośrodków egzaminacyjnych: www.acad.it


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Accademia Italiana di Lingua

» Język włoski

  • 42 szkoły za granicą
  • 55 kursów językowych
  • 2 kraje i 34 miasta
  • 256 szkół w Polsce


więcej