strona główna > egzaminy > włoski > accademia italiana di lingua > deli

Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DELI)

DELI Diploma Elementare di Lingua Italiana, opracowany przez Academia Italiana di Lingua „Firenze” AIL jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego ogólnego na poziomie elementarnym, odpowiadającym poziomowi A2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Szkoły językowe za granicą
» 1 szkoła językowa

» SzczegółyDELI Diploma Elementare di Lingua Italiana „Firenze” AIL jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego ogólnego na poziomie elementarnym, odpowiadającym poziomowi A2 w skali CEF Rady Europy.

Kandydat na tym poziomie powinien porozumiewać się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego, czytać i rozumieć proste teksty w języku włoskim oraz posługiwać się prostymi strukturami językowymi.

Egzamin DELI A2  trwa 90 minut i składa się z 5 części:

  1. Rozumienie tekstu pisanego (30 min.)
  2. Gramatyka i słownictwo (15 min.)
  3. Rozumienie ze słuchu (15 min.)
  4. Umiejętność prowadzenia rozmowy (15 min.)
  5. Wypowiedź ustna: wypowiedź indywidualna (15 min.), dyskusja w parach (20 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 100 - 120 godzinach nauki.

Egzaminy DELI przeprowadzane są cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Zgłoszenia na egzamin powinny wpłynąć z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji wraz z listą ośrodków egzaminacyjnych: www.acad.it


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Accademia Italiana di Lingua

» Język włoski

  • 42 szkoły za granicą
  • 55 kursów językowych
  • 2 kraje i 34 miasta
  • 256 szkół w Polsce


więcej