strona główna > egzaminy > włoski > accademia italiana di lingua > dilc

Diploma Commerciale di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DILC)

Egzamin DILC Diploma Commerciale di Lingua Italiana „Firenze” AIL, opracowany przez Academia Italiana di Lingua jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym , odpowiadającym poziomowi B1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

» SzczegółyEgzamin DILC Diploma Commerciale di Lingua Italiana „Firenze” AIL opracowany przez Academia Italiana di Lingua jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie średniozaawansowanym.

Egzamin DILC potwierdza znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie B1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kandydat na tym poziomie powinien swobodnie porozumiewać się w sytuacjach z życia codziennego, rozumieć ogólne teksty z dziedziny biznesu, oraz pisać poprawnie na ogólne tematy związane z biznesem.

Egzamin DILC B1 trwa 180 minut i składa się z 5 części:

  1. Rozumienie tekstu pisanego (30 min.)
  2. Wypowiedź pisemna (40 min.)
  3. Gramatyka i słownictwa (40 min.)
  4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
  5. Wypowiedź ustna: rozmowa z komisją egzaminacyjna (20 min)


Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 280-340 godzinach nauki, z czego co najmniej 40 godzin powinno dotyczyć specjalistycznego języka biznesu.

Egzaminy DILC przeprowadzane są cztery razy w roku. Zgłoszenia na egzamin powinny wpłynąć z co najmniej 30. dniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji wraz z listą ośrodków egzaminacyjnych: www.acad.it


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Accademia Italiana di Lingua

» Język włoski

  • 42 szkoły za granicą
  • 55 kursów językowych
  • 2 kraje i 34 miasta
  • 256 szkół w Polsce


więcej