strona główna > egzaminy > włoski > accademia italiana di lingua > dili

Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DILI)

DILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze" AIL, opracowany przez Academia Italiana di Lingua „Firenze” AIL jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym. DILI przeprowadzany jest na dwóch poziomach: B1 i B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

» SzczegółyDILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze" AIL, opracowany przez Academia Italiana di Lingua „Firenze” AIL jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym: B1 i B2 w skali CEF Rady Europy.

 

DILI B1

Egzamin DILI B1 potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym - B1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Kandydat na tym poziomie powinien porozumiewać się w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach życia codziennego. Powinien rozumieć język mówiony i uczestniczyć w rozmowach na tematy z życia codziennego oraz rozumieć teksty pisane i wyrażać swoje opinie na piśmie w tym samym zakresie

Egzamin DILI B1 trwa 180 minut i składa się z 5 części:

 1. Rozumienie tekstu pisanego (30 min.)
 2. Wypowiedź pisemna (60 min.)
 3. Gramatyka i słownictwa (30 min.)
 4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
 5. Wypowiedź ustna: wypowiedź indywidualna (20 min.), dyskusja w parach (30-40 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 240-300 godzinach nauki.
 

DILI B2

Egzamin DILI B2 potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym - B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
Kandydat na tym poziomie powinien się swobodnie porozumiewać w mowie i w piśmie na ogólne, złożone, znane sobie tematy.

Egzamin DILI B2 trwa 220 minut i składa się z 5 części:

 1. Rozumienie tekstu pisanego (40 min.)
 2. Wypowiedź pisemna (70 min.)
 3. Gramatyka i słownictwa (40 min.)
 4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
 5. Wypowiedź ustna: wypowiedź indywidualna (20 min.), dyskusja w parach (30-40 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 320-400 godzinach nauki.

 

Egzaminy DILI przeprowadzane są cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Zgłoszenia na egzamin powinny wpłynąć z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
Więcej informacji wraz z listą ośrodków egzaminacyjnych: www.acad.it


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Accademia Italiana di Lingua

» Język włoski

 • 42 szkoły za granicą
 • 55 kursów językowych
 • 2 kraje i 34 miasta
 • 256 szkół w Polsce


więcej