strona główna > egzaminy > włoski > accademia italiana di lingua > dali

Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze"®AIL (DALI)

DALI - Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze" AIL opracowany przez Academia Italiana di Lingua „Firenze” AIL jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka włoskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym. DALI przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania odpowiadającym poziomom C1 i C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

» SzczegółyDALI - Diploma Avanzato di Lingua Italiana "Firenze" AIL opracowany przez Academia Italiana di Lingua „Firenze” AIL potwierdza znajomość języka włoskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym C1 i C2 w skali CEF Rady Europy.

 

DALI C1

Egzamin DALI C1 potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie zaawansowanym C1 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kandydat na tym poziomie powinien bezbłędnie porozumiewać się w mowie i na piśmie we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego. Dodatkowo powinien rozumieć skomplikowane teksty pisane oraz precyzyjnie wyrażać swoje opinie na piśmie.

Egzamin DALI C1 trwa 260 minut i składa się z 5 części:

 1. Rozumienie tekstu pisanego (45 min.)
 2. Wypowiedź pisemna (90 min.)
 3. Gramatyka i słownictwo (45 min.)
 4. Rozumienie ze słuchu (60 min.)
 5. Wypowiedź ustna: wypowiedź indywidualna (15 min.), dyskusja w parach (20 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 450-500 godzinach nauki.

DALI C2

Egzamin DALI C2 (dostępny od 2009 roku) potwierdza znajomość języka włoskiego na poziomie zaawansowanym C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kandydat na tym poziomie powinien bez problemu rozumieć wszystko cokolwiek usłyszy i przeczyta w języku włoskim. Powinien dokonywać syntezy informacji (mówionych i pisanych) pochodzących z różnych źródeł oraz przedstawiać argumenty w sposób logiczny i zwarty. Powinien wypowiadać się spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, z uwzględnieniem niuansów znaczeniowych nawet w najbardziej złożonych sytuacjach.

Egzamin DALI C2 trwa 310 minut i składa się z 5 części:

 1. Rozumienie tekstu pisanego (60 min.)
 2. Wypowiedź pisemna (90 min.)
 3. Umiejętności morfosyntaktyczne (90 min.)
 4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
 5. Wypowiedź ustna: dyskusja w parach (30 min.)

Wymagany poziom zaawansowania osiąga się po około 600-650 godzinach nauki.

Egzaminy DALI przeprowadzane są dwa razy do roku. Zgłoszenia na egzamin powinny wpłynąć z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji wraz z listą ośrodków egzaminacyjnych: www.acad.it


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Accademia Italiana di Lingua

» Język włoski

 • 42 szkoły za granicą
 • 55 kursów językowych
 • 2 kraje i 34 miasta
 • 256 szkół w Polsce


więcej