strona główna > egzaminy > francuski > ccip > dfp affaires

Diplôme de français professionnel AFFAIRES (DFP AFFAIRES)

Dyplomy Diplôme de français professionnel AFFAIRES opracowane i przeprowadzane przez Paryską Izbę Przemysłowo Handlową (Chambre de commerce et d’industrie de Paris – CCIP) są dyplomami potwierdzającymi praktyczną znajomość języka francuskiego dla biznesu. DFP AFFAIRES przeprowadzane są na trzech różnych stopniach zaawansowania, odpowiadających poziomom B2, C1, C2 w skali CEF Rady Europy.

» SzczegółyDyplomy Diplôme de français professionnel AFFAIRES opracowane i przeprowadzane przez Paryską Izbę Przemysłowo Handlową (Chambre de commerce et d’industrie de Paris – CCIP) są dyplomami potwierdzającymi praktyczną znajomość języka francuskiego dla biznesu.

 

DFP AFFAIRES przeprowadzane są na trzech różnych stopniach zaawansowania, odpowiadających poziomom B2, C1, C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przystąpienie do egzaminu na wyższym poziomie uzależnione jest od uzyskania dyplomu na poziomie niższym.

 

Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2

(poprzednia nazwa DFA1 - Diplôme de Français des Affaires 1er degré)
DEP AFFAIRES B2 adresowany jest do osób, zatrudnionych lub planujących zatrudnienie (studentów i stażystów) we francuskojęzycznych lub międzynarodowych instytucjach, które mają solidne podstawy z języka francuskiego i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
DFP AFFAIRES B2 potwierdza dobrą użytkową znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie. Kandydat potrafi posługiwać się językiem francuskim w podstawowych, dających się przewidzieć sytuacjach związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
Egzamin kładzie nacisk na komunikację językową oraz praktyczne umiejętności kandydata.
Sprawdzane są cztery podstawowe umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.

DFP AFFAIRS B2 potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w skali CEF Rady Europy. Aby się do niego przygotować potrzeba ok. 450-500 godzin nauki języka francuskiego.

Uzyskanie dyplomu DFP AFFAIRS B2 jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu DFP AFFAIRES C1.

Więcej informacji: www.fda.ccip.fr/examens/dfp-affaires-b2

 

Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1

(poprzednia nazwa DFA2 - Diplôme de Français des Affaires 2ème degré)
Egzamin DFP AFFAIRES C1 przeznaczony jest dla osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności posługiwania się językiem francuskim w większości sytuacji związanych z życiem społecznym i zawodowym. Dotyczy to w szczególności osób które:

  • pracują w przedsiębiorstwie lub instytucji, mającej regularne relacje z partnerami francuskojęzycznymi
  • chcą podjąć studia na francuskojęzycznym uniwersytecie na kierunkach związanych z biznesem (handel, zarządzanie, ekonomia, administrowanie przedsiębiorstwem)
  • chcą przystąpić do egzaminu DFP AFFAIRS C2

DFP AFFAIRES C1 potwierdza niezależność kandydata w posługiwaniu się językiem francuskim w mowie i w piśmie, która pozwala na pewną i swobodną komunikację językową w większości sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
Oceniana jest nie tyle wiedza teoretyczna kandydata, co wykazanie się inicjatywą, niezależnością i skutecznością w radzeniu sobie z problemami związanymi z pracą zawodową. Kandydat powinien rozumieć niuanse znaczeniowe i wyrażać się precyzyjnie we wszystkich sytuacjach związanych z jego osobistym i zawodowym doświadczeniem, a także prawidłowo reagować w sytuacjach trudnych do przewidzenia.
Osiągnięty poziom umiejętności powinien gwarantować prawidłowe prowadzenie transakcji biznesowych oraz swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami i partnerami spoza firmy.
Sprawdzane są cztery podstawowe umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie.

DFP AFFAIRS C1 potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie C1 w skali CEF Rady Europy. Aby się do niego przygotować potrzeba ok. 600 godzin nauki języka francuskiego.

Uzyskanie dyplomu DFP AFFAIRS C1 jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu DFP AFFAIRES C2.

Więcej informacji: www.fda.ccip.fr/examens/dfp-affaires-c1

 

Diplôme français professionnel AFFAIRES C2 (DFP AFFAIRES C2)

Egzamin Diplôme français professionnel AFFAIRES C2 adresowany jest do osób, które uzyskały dyplom DFP AFFAIRES C2 z wysoką oceną końcową.
DFP AFFAIRES C2 potwierdza biegłość w posługiwaniu się specjalistycznym językiem francuskim w środowisku biznesowym, połączoną z szeroką wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
Egzamin DFP AFFAIRES C2, do którego kandydat może przystąpić po spełnieniu pewnych warunków oraz przedstawieniu określonych dyplomów jest de facto pracą naukowobadawczą pisaną pod kierunkiem profesora z uprawnieniami potwierdzonymi przez CCIP. Praca jest oceniana przez jury wyłonione przez CCIP.
Obrona pracy odbywa się w siedzibie CCIP w Paryżu, lub w innym miejscu określonym przez CCIP.  Oceniana jest zarówno praca jak i jej obrona.

Więcej informacji: http://www.fda.ccip.fr/examens/dafa


» Strona www organizatora