strona główna > egzaminy > francuski > ccip > dfp

Diplôme de français professionnel (DFP)

Diplôme de Français Professionnel (DFP), organizowany i przeprowadzany przez Francuską Izbę Przemysłowo Handlową - Chambre de commerce et d'industrie de Paris - CCIP jest podstawowym egzaminem z języka francuskiego potwierdzającym kompetencje językowe w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Diplôme de Français Professionnel przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania, powiązanych z poziomami CEF Rady Europy: DFP A2 oraz DFP B1

» SzczegółyDiplôme de Français Professionnel (DFP), organizowany i przeprowadzany przez Francuską Izbę Przemysłowo Handlową - Chambre de commerce et d'Iidustrie de Paris CCIP jest podstawowym egzaminem z języka francuskiego potwierdzającym kompetencje językowe w sytuacjach związanych z pracą zawodową.

Diplôme de Français Professionnel przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania, powiązanych z poziomami CEF Rady Europy: DFP A2 i DFP B1.

 

Diplôme de Français Professionnel – DFP A2

DFP A2 potwierdza elementarne kompetencje językowe w podstawowych, codziennych sytuacjach związanych z życiem społecznym i zawodowym.

Poziom egzaminu DFP A2 odpowiada poziomowi A2 w skali CEF Rady Europy. Przyjmuje się, że poziom ten osiąga się po ok. 150 - 200 godzinach nauki. Jest to minimalny poziom kompetencji językowej pozwalający na porozumiewanie się na elementarnym poziomie w miejscu pracy. Kandydat rozumie i potrafi się porozumieć w najbardziej podstawowych, rutynowych sytuacjach zawodowych, w sposób ograniczony i wyłącznie w znanym i przewidywanym kontekście. DFP A1 obejmuje zagadnienia z języka francuskiego ogólnego oraz francuskiego specjalistycznego, związanego z prostymii zadaniami z dziedziny administracji i handlu.

 

Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)

Dyplom DFP B1 odpowiada na zapotrzebowanie ze strony świata pracy i potwierdza kompetencje językowe z języka francuskiego w kontekście zawodowym kandydatów zatrudnionych lub starających się o pracę we francuskojęzycznych przedsiębiorstwach.

Poziom egzaminu DFP B1 odpowiada poziomowi B1 w skali CEF Rady Europy. Przyjmuje się, że poziom ten osiąga się po ok. 250 - 300 godzinach nauki. Poziom B1 potwierdza podstawową znajomość języka francuskiego, która pozwala na porozumiewanie się w najczęściej spotykanych, codziennych sytuacjach życia społecznego i zawodowego. Kandydat na tym poziomie potrafi porozumiewać się z użyciem ograniczonego słownictwa i prostych struktur gramatycznych, w znanych i przewidywalnych sytuacjach związanych z praca zawodową.

 

Egzaminy DFP A2 oraz DFP B1 składają się z 4 części, sprawdzających cztery podstawowe umiejętności językowe:  

  • Rozumienie tekstu pisanego
  • Wypracowanie
  • Rozumienie ze słuchu  
  • Wypowiedź ustna

Kandydaci przystępujący do egzaminów DFP A2 lub B1 nie muszą przedstawiać żadnych certyfikatów lub dyplomów.

Egzaminy DFP przeprowadzane są w siedzibie Izby w Paryżu i w autoryzowanych ośrodkach we Francji lub w innych krajach. 

Lista ośrodków: www.fda.ccip.fr/examens/centres

Więcej informacji:  http://www.fda.ccip.fr/examens


» Strona www organizatora