strona główna > egzaminy > francuski > ccip > dfp secrétariat

Diplôme de français professionnel secrétariat (DFP secrétariat)

Diplôme de français professionnel secrétariat Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej - Chambre de commerce et d'industrie de Paris - CCIP, potwierdza umiejętność porozumiewania się w języku francuskim w sytuacjach związanych z pracą biurową w różnych dziedzinach gospodarki: w przemyśle, handlu i w usługach.

» SzczegółyDiplôme de français professionnel secrétariat Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej - Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - CCIP, potwierdza umiejętność porozumiewania się w języku francuskim w sytuacjach związanych z pracą biurową w różnych dziedzinach gospodarki: w przemyśle, handlu i w usługach.

Dyplom jest adresowany jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje, zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w biurze handlowym, prawniczym, w administracji, etc. na stanowisku: sekretarki/sekretarza, asystentki /asystenta, hostessy, etc.

Egzamin DFP secrétariat przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania: DFP secrétariat B1 oraz DFP secrétariat B2.

 

Diplôme de français professionnel secrétariat B1

Dyplom DFP secrétariat B1 potwierdza praktyczną użyteczną znajomość języka francuskiego pozwalającą na sporządzanie dokumentów, konspektów i korespondencji biurowej w języku francuskim, a także przyjmowanie klientów, prowadzenie rozmów telefonicznych i udzielanie informacji po francusku.
DFP secrétariat B1 potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1+ w skali CEF Rady Europy ( nieco wyższy niż poziom B1).
Aby osiągnąć ten poziom kompetencji językowej potrzeba ok. 360 godzin nauki języka francuskiego (w tym ok. 240 godzin nauki języka ogólnego i 120 godz. nauki języka specjalistycznego).
Egzamin składa się z czterech części sprawdzających cztery umiejętności językowe: rozumienie teksty pisanego, pisanie, rozumienie tekstu mówionego, mówienie.

 

Diplôme de français professionnel secrétariat B2

DFP secrétariat B2 potwierdza operacyjną umiejętność posługiwania się językiem francuskim w mowie i w piśmie, pozwalającą na swobodne realizowanie zadań związanych z pracą biurową w określonym, dającym się przewidzieć zakresie. Kandydat rozumie i potrafi zastosować specjalistyczne słownictwo odnoszące się do pracy w biurze oraz zna i potrafi zastosować podstawowe struktury językowe.

Kandydat powinien znać ogólne zasady i reguły funkcjonowania oraz relacje pomiędzy przedsiębiorstwami. Jednocześnie DFP secrétariat B2 jest przede wszystkim egzaminem z języka, w czasie którego nie jest wymagana specjalistyczna wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Egzamin sprawdza konkretne umiejętności językowe związane z sytuacjami, z którymi kandydat ma, lub będzie miał do czynienia w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, np. prezentację firmy, udzielanie informacji na temat firmy i produktów, przyjmowanie reklamacji i odpowiadanie na nie, organizowanie i udział w spotkaniach biznesowych, etc.
Sprawdzana jest zarówno umiejętność wypowiedzi ustnej, jak i pisemnej.

DFP secrétariat B2 potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w skali CEF Rady Europy. Aby się do niego przygotować potrzeba ok. 450-500 godzin nauki języka francuskiego.

Kandydaci przystępujący do egzaminów DFP secrétariat B1 oraz DFP secrétariat B2 nie muszą przedstawiać żadnych certyfikatów i dyplomów.

Egzaminy DFP secrétariat B1 i B2 przeprowadzane są w siedzibie Izby w Paryżu i w autoryzowanych ośrodkach we Francji lub w innych krajach.
Lista ośrodków: www.fda.ccip.fr/examens/centres

Więcej informacji: www.fda.ccip.fr/examens
 


» Strona www organizatora