strona główna > egzaminy > angielski > lcci > elsa

English Language Skills Assessment (ELSA)

ELSA (English Language Skills Assessement) jest opracowanym przez kapitułę LCCI egzaminem diagnostycznym, umożliwiającym ocenę 4 podstawowych umiejętności językowych w ramach sześciostopniowej skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. ELSA jest powszechnie uznawana przez anglojęzyczne uczelnie oraz pracodawców na całym świecie.

» SzczegółyELSA (English Language Skills Assessement) jest opracowanym przez kapitułę LCCI egzaminem diagnostycznym, umożliwiającym ocenę 4 podstawowych umiejętności językowych w ramach sześciostopniowej skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

ELSA jest wykorzystywana przez pracodawców, którzy z pomocą tego egzaminu mogą poznać poziom kompetencji językowych swoich obecnych i przyszłych pracowników, określić próg kompetencji wymagany na różne stanowiska oraz sprawdzić efektywność porozumiewania się na różnych szczeblach firmy. Instytucje edukacyjne wykorzystują testy ELSA jako test kwalifikacyjny, do sprawdzania postępów w nauce języka oraz efektywności poszczególnych programów nauczania.

 

Testy ELSA:

  • są elastyczne - można dowolnie wybierać i łączyć testy w zależności od potrzeb;
  • są ukierunkowane na praktyczną znajomości języka angielskiego zarówno w sytuacjach związanych z pracą zawodową i studiami, jak i w nieformalnych sytuacjach życia codziennego;
  • charakteryzują się łatwymi i przejrzystymi zasadami interpretacji wyników;
  • są szybkie i niedrogie.

 

Każda część egzaminu jest oddzielnie oceniana:

  • Części Listening i Reading (rozumienie ze słuchu i czytanie) są oceniane w skali punktowej 0-250 (A1-C2).
  • Część Speaking (mówienie) jest oceniana w skali Novice Low (A1)-Superior (C2).
  • Część Writing 1 (pisanie) jest oceniana w skali punktowej 0-100 (A1-B2).
  • Część Writing 2 (pisanie) jest oceniana w skali punktowej 0-7 (A1-C2).

 

Egzaminy ELSA są dostępne w języku angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Istnieje możliwość zdawania egzaminu w klasycznej wersji „papierowej” oraz w wersji Online za pośrednictwem wygodnej aplikacji internetowej.

ELSA jest powszechnie uznawana przez anglojęzyczne uczelnie oraz pracodawców na całym świecie.

Do egzaminu można przystępować na życzenie w dowolnym terminie w autoryzowanych ośrodkach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Więcej informacji na: www.lcci.org.pl


» Strona www organizatora