strona główna > egzaminy > niemiecki > lcci > gfb

German for Business (GFB)

Egzamin German for Business kapituły LCCI jest praktycznym egzaminem potwierdzającym umiejętność komunikowania się językiem niemieckim w szeroko pojętych sytuacjach zawodowych i biznesowych.

» SzczegółyGerman for Business jest praktycznym egzaminem potwierdzającym umiejętność komunikowania się językiem niemieckim w szeroko pojętych sytuacjach zawodowych i biznesowych.

Testy egzaminacyjne opracowane są w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu.

GFB oferowany jest na 4 poziomach : Preliminary Level, First Level, Second Level i Third Level. W skali CEF odpowiadają one odpowiednio poziomom od A1 do B2.

Egzamin GFB skupia się na zadaniach sprawdzających umiejętność czytania i pisania oraz kładzie nacisk na: odpowiedni do sytuacji czytelny przekaz, styl i ton wypowiedzi; poprawną gramatykę i pisownię oraz format i kompozycję tekstu.

Na egzaminach German for Business akceptowane są wszystkie odmiany języka niemieckiego: niemiecki standardowy, austriacki lub szwajcarski - kandydat musi jednak konsekwentnie używać wybranej odmiany. Podobnie akceptowana jest pisownia według starych jak i nowych zasad o ile kandydat konsekwentnie używa jednej z nich

Do egzaminów GFB można przystępować na życzenie w autoryzowanych ośrodkach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Więcej informacji na stronie LCCI Polska: www.lcci.org.pl

 


» Strona www organizatora

» London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej