strona główna > egzaminy > angielski > lcci > sefic

Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)

SEFIC jest egzaminem ustnym, opracowanym przez kapitułę LCCI, sprawdzającym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach biznesowych: rozmowa telefoniczna, obsługa klienta, negocjacje, dyskusje, prezentacje, zebrania. SEFIC dostępny jest na 5 poziomach zaawansowania: Preliminary/Level One/Level Two/Level Three/Level Four. Poziomy SEFIC są ściśle o powiązane z poziomami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

» SzczegółySEFIC jest egzaminem ustnym, opracowanym przez kapitułę LCCI, sprawdzającym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach biznesowych: rozmowa telefoniczna, obsługa klienta, negocjacje, dyskusje, prezentacje, zebrania.

Egzamin przeprowadzany jest w formie swobodnej rozmowy z egzaminatorem lub zaimprowizowanej scenki rodzajowej. Sprawdzana jest umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu oraz stopień znajomości specjalistycznej terminologii biznesowej.
 

SEFIC dostępny jest na 5 poziomach zaawansowania: Preliminary/Level One/Level Two/Level Three/Level Four. Poziomy SEFIC są ściśle o powiązane z poziomami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego - CEF.

  • Preliminary (A1 w skali CEF) – potwierdza bardzo podstawową znajomość języka biznesu w mówieniu i rozumieniu ze słuchu i jedynie fundamentalne umiejętności komunikacji w języku angielskim w kontekście zawodowym.
  • Level One (A2 w skali CEF) – potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie nieskomplikowanych rozmów dotyczących pracy i życia zawodowego.
  • Level Two (B1 w skali CEF) – potwierdza znaczną wiedzę i zrozumienie języka biznesowego i praktyczną umiejętność (w mówieniu i rozumieniu ze słuchu) posługiwania się nim w sytuacjach zawodowych.
  • Level Three (B2 w skali CEF) – potwierdza duże zrozumienie angielskiego języka biznesowego oraz umiejętność posługiwania się nim (w mówieniu i rozumieniu ze słuchu) w sytuacjach zawodowych.
  • Level Four (C1 w skali CEF) – potwierdza szerokie kompetencje w dziedzinie angielskiego języka biznesowego oraz umiejętność biegłego i swobodnego posługiwania się nim (w mówieniu i rozumieniu ze słuchu) w sytuacjach zawodowych.

Kandydaci na wyższych poziomach powinni ponadto wykazać się znajomością terminologii specjalistycznej.

 

Ocena

W trakcie egzaminu oceniane jest słownictwo, wiadomości merytoryczne, płynność wypowiedzi, znajomość gramatyki oraz wymowa i intonacja. Z każdej z tych kategorii można otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Ocena zależy od ilości uzyskanych punktów:

  • 5 lub więcej punktów w każdej kategorii - Pass.
  • 7 lub więcej punktów w każdej kategorii - Pass with Credit.
  • 9 lub więcej punktów w każdej kategorii - Pass with Distinction.

Akceptowane są wszystkie główne odmiany języka angielskiego (brytyjska, północnoamerykańska, australijska) pod warunkiem, że kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

Dodatkowo akceptowane są także lokalne odmiany języka angielskiego (np.Russian English czy Japanese English) z zastrzeżeniem, że obcy akcent nie jest przesadnie mocny, a wypowiedź jest zrozumiała dla osoby posługującej się standardowym angielskim.

Egzaminy SEFIC przeprowadzane są na życzenie, w dowolnym terminie w autoryzowanych ośrodkach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications. Minimalna wielkość grupy zgłoszonej do egzaminu SEFIC to 10 osób.

 

Więcej informacji na www.lcci.org.pl


» Strona www organizatora