strona główna > egzaminy > angielski > lcci > ftbe

First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

First Certificate for Teachers of Business English jest specjalistycznym egzaminem opracowanym przez kapitułę LCCI z myślą o wykwalifikowanych nauczycielach języka angielskiego - zarówno anglojęzycznych jak i obcokrajowców, którzy pragną uzupełnić swoje kwalifikacje o specjalizację z zakresu nauczania angielskiego dla biznesu.

» SzczegółyFirst Certificate for Teachers of Business English jest specjalistycznym egzaminem dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego - zarówno anglojęzycznych jak i obcokrajowców, którzy pragną uzupełnić swoje kwalifikacje o specjalizację z zakresu nauczania angielskiego dla biznesu

FTBE jest przeprowadzany na jednym poziomie zaawansowania. Od kandydatów, obok specjalistycznej terminologii stosowanej biznesie, wymagana jest znajomość metodologii nauczania oraz podstawowa wiedza na temat biznesu.

 

FTBE składa się z trzech części:

  • Część A – profesjonalne umiejętności z zakresu specjalistycznego nauczania języka biznesu.
  • Część B – metodologia nauczania.
  • Część C –znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny biznesu.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2,5 godziny.

 

Ocena z egzaminu przedstawiona jest w skali procentowej:

  • 75% - Pass with Distinction – egzamin zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem.
  • 60% - Pass with Credit - egzamin zdany dobrze z wyróżnieniem.
  • 50% - Pass - egzamin zdany.
  • poniżej 50% - Fail - egzamin niezdany.

Do FTBE można przystąpić na żądanie, w dowolnym terminie w autoryzowanych ośrodkach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

 

Więcej informacji na www.lcci.org.pl


» Strona www organizatora