strona główna > egzaminy > angielski > lcci > felsa

Foundation English Language Skills Assessment (FELSA)

FELSA (Foundation English Language Skills Assessement) jest opracowanym przez kapitułę LCCI egzaminem diagnostycznym, umożliwiającym ocenę trzech umiejętności językowych: czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu dla kandydatów z podstawową znajomością języka angielskiego, na poziomach: niżej niż A1, A1 i A2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

» SzczegółyFELSA jest opracowanym przez kapitułę LCCI egzaminem diagnostycznym, umożliwiającym ocenę trzech umiejętności językowych: czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu dla kandydatów z podstawową znajomością języka angielskiego, na poziomach: niżej niż A1, A1 i A2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Tematy i zadania na egzaminie FELSA dotyczą zdarzeń z życia codziennego i zawodowego.

FELSA jest egzaminem uniwersalnym. Mogą do niego przystępować kandydaci bez względu na wiek i wykształcenie. FELSA jest niezwykle przyjaznym egzaminem, adresowanym do tych, którzy języka angielskiego dopiero zaczęli się uczyć.

Testy FELSA:

  • są krótkie (30 pytań);
  • napisane dużymi, ułatwiającymi czytanie czcionkami;
  • charakteryzują się prostymi i zrozumiałymi instrukcjami;
  • zawierają symbole, znaki i powtórzenia przez co są zrozumiałe dla osób z podstawową znajomością języka angielskiego.

 

Ocena

Części egzaminu sprawdzające umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu mają formę testu wyboru i oceniane są w skali 0-30. Wszystkie części egzaminu: czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, oceniane są również w skali CEF: od „poniżej A1”, A1, A2.

Egzaminy FELSA są dostępne w języku angielskim brytyjskim i amerykańskim. Istnieje możliwość zdawania egzaminu w klasycznej wersji „papierowej”oraz w wersji Online za pośrednictwem wygodnej aplikacji internetowej.

Do egzaminu można przystępować na życzenie w dowolnym terminie na życzenie w autoryzowanych ośrodkach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

 

Więcej informacji na: www.lcci.org.pl


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora