strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > gds

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) jest egzaminem potwierdzającym najwyższy poziom kompetencji językowych zbliżony do tych, jakie posiadają osoby posługujące się niemieckim jako językiem ojczystym. Jest to poziom powyżej poziomu C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. GDS został opracowany przez Goethe-Institut we współpracy w uniwersytetem Ludwig Maximilian z Monachium.

Szkoły językowe za granicą
» 6 szkół językowych

» SzczegółyGroße Deutsche Sprachdiplom (GDS) jest egzaminem potwierdzającym najwyższy poziom kompetencji językowych zbliżony do tych, jakie posiadają osoby posługujące się niemieckim jako językiem ojczystym.

Jest to poziom powyżej poziomu C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

GDS został opracowany przez Goethe-Institut we współpracy w uniwersytetem Ludwig Maximilian z Monachium.

Dyplom GDS jest najbardziej znaczącym świadectwem uzyskiwanym przez obcokrajowców poza studiami uniwersyteckimi. Jest uznawany na całym świecie przez pracodawców państwowych i prywatnych. W wielu krajach stanowi kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego.

Egzamin GDS  składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna trwa 630 min. i obejmuje: dyktando, wypracowanie, analizę tekstu co do treści, słownictwa i stylu, ćwiczenia sprawdzające umiejętność posługiwania się językiem, pytania z zakresu lektury (z zakresu nauk przyrodniczych i ekonomicznych, literatury pięknej oraz historii Niemiec i stosunków społeczno-politycznych).
Egzamin ustny obejmuje odczytanie na głos krótkiego tekstu, wypowiedź na wybrany temat i rozmowę z komisją. Egzamin ustny trwa ok. 25 min., kandydat ma 40 min. na przygotowanie się.

Aby się przygotować do egzaminu GDS potrzeba co najmniej 1200 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.

Egzamin GDS adresowany jest do osób, które skończyły 18 lat.

Do egzamin można przystępować w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych.


Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej