strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > sd1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (SD1)

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Szkoły językowe w Polsce
» 3 szkoły językowe

» SzczegółyGoethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.


Poziom Start Deutsch 1 odpowiada poziomowi A1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy.
Kandydat na tym poziomie może porozumiewać się po niemiecku w sposób bardzo ograniczony, w znanych sobie sytuacjach z życia codziennego dotyczących jego samego, jego rodziny i najbliższego otoczenia.

 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 składa się z egzaminu pisemnego oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (65 min.) sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu (nagrane krótkie scenki, informacje telefoniczne, zapowiedzi radiowe), czytania ze zrozumieniem (krótkie teksty, notatki, ogłoszenia drobne, szyldy informacyjne) oraz pisania (uzupełnienie danych w formularzu, krótki prywatny list, e-mail).
Egzamin ustny (15 min.) przeprowadzany jest w grupie i polega na krótkiej wypowiedzi (przedstawienie się, zadawanie prostych pytań, udzielanie odpowiedzi, wyrażanie próśb i reagowanie na polecenia innych).

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.
Aby się do niego przygotować potrzeba od 80 d0 200 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału. .

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1adtresowany jest do osób, które skończyły 16 lat. Osoby młodsze (10-15 lat) mogą przystąpić do egzaminu Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1.

Do egzamin SD1 można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.


Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl

Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej