strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > zd

Zertifikat Deutsch (ZD)

Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) został opracowywany wspólnie przez Goethe-Institut (GI), szwajcarską Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), austriacką kapitułę Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) oraz telc GmbH. ZD potwierdza solidną, praktyczną znajomość języka niemieckiego niezbędną w sytuacjach życia codziennego (poziom B1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy).

Szkoły językowe za granicą
» 12 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 14 szkół językowych

» SzczegółyZD potwierdza solidną, praktyczną znajomość języka niemieckiego umożliwiającą porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego.

Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) jest opracowywany wspólnie przez Goethe-Institut (GI), szwajcarską Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), austriacką kapitułę Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) oraz telc GmbH.

Dyplom Zertifikat Deutsch jest wymagany przez niemieckie władze imigracyjne jako certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo.

W skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy odpowiada on poziomowi B1.

Kandydat na tym poziomie opanował najważniejsze struktury gramatyczne, rozumie rozmowę na tematy z życia codziennego i jest w stanie w niej uczestniczyć. Potrafi również przedstawić proste fakty (w formie ustnej i pisemnej) oraz rozumie teksty poświęcone tematyce z życia codziennego. Jego kompetencje językowe pozwalają na swobodne porozumiewania się w zakresie niezbędnym podczas pobytu w kraju niemieckojęzycznym

Egzamin Zertifikat Deutsch składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (150 min.) kandydat powinien wykazać się umiejętnością: czytania ze zrozumieniem (wyszukiwanie określonych informacji w podanych materiałach), rozumienia ze słuchu oraz napisania formalnej notatki lub osobistego listu na określony temat z uwzględnieniem wymaganych informacji. Sprawdzana jest również wiedza leksykalna i gramatyczna.

Egzamin ustny (15 min.) przeprowadzany jest w indywidualnie lub w parach. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością nawiązania kontaktu z drugą osobą, omówić otrzymane ilustracje, sformułować własną wypowiedź na zadany temat, przeprowadzić rozmowę na tematy związane z życiem codziennym oraz wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić.

Zertifikat Deutsch jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.


Aby się do niego przygotować potrzeba od 350 do 650 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.

Zertifikat Deutsch adresowany jest do osób, która utrzymują prywatne lub zawodowe kontakty z krajami niemieckojęzycznymi i skończyły 16 lat. Osoby młodsze (12-15 lat) mogą przystąpić do egzaminu Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)

Do egzamin ZD można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej