strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > zmp

Goethe-Zertifikat C1 (ZMP)

Goethe-Zertifikat C1 opracowany i wprowadzony przez Goethe Institut w 2007 roku zastąpił popularny egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). Jego poziom zaawansowania odpowiada poziomowi C1 w skali CEF Rady Europy. Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) adresowany jest do osób, które chcą podjąć pracę lub studia w niemieckojęzycznym otoczeniu.

Szkoły językowe za granicą
» 13 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 5 szkół językowych

» SzczegółyGoethe-Zertifikat C1 opracowany i wprowadzony przez Goethe Institut w 2007 roku zastąpił popularny egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).

Modyfikacja egzaminu ZMP nastąpiła w ramach adaptacji do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) odpowiada poziomowi C1 w skali CEF Rady Europy.

Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) adresowany jest do osób chcących podjąć pracę lub studia w niemieckojęzycznym otoczeniu.


Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) uznawany jest przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne na całym świecie za świadectwo wysokiej kompetencji językowej w zakresie ogólnego języka niemieckiego. Dyplom ZMP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wielu niemieckich uniwersytetach, kolegiach i wyższych szkołach zawodowych.

Kandydat, który otrzymał dyplom Goethe-Zertifikat C1 potrafi swobodnie i efektywnie posługiwać się językiem niemieckim w życiu towarzyskim, zawodowym i akademickim. Potrafi formułować logiczne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień. Wyraża się w sposób jasny i precyzyjny, właściwie wykorzystując rozmaite środki wyrazu (słownictwo, gramatyka , struktury). Jest w stanie zrozumieć długie i ambitne teksy z szerokiego zakresu tematów oraz rozumie znaczenie wyrażone w podtekście.

 

Egzamin Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach  oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (190 min) sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin ustny (10 - 15 min.) przeprowadzany jest w indywidualnie lub w parach. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością wyrażania własnej opinii na podany temat i prowadzenia dyskusji .

Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.

Aby się do niego przygotować potrzeba od 800 do 1000 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.

Goethe-Zertifikat C1 adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat.

Do egzamin można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej