strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut

Goethe-Institut (GI)

Goethe-Institut jest niemiecką instytucją kulturalną o światowym zasięgu, liderem w nauczaniu języka niemieckiego obcokrajowców. Kapituła egzaminacyjna GI opracowała - samodzielnie bądź we współpracy z innymi liczącymi się organizacjami edukacyjnymi - szereg egzaminów z języka niemieckiego ogólnego oraz z niemieckiego dla biznesu.

» SzczegółyKapituła egzaminacyjna Goethe-Institut opracowała - samodzielnie bądź we współpracy z innymi liczącymi się organizacjami edukacyjnymi - szereg egzaminów z języka niemieckiego ogólnego oraz z niemieckiego dla biznesu.


Egzaminy GI przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania, odpowiadających 6 poziomom w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.
Egzaminy sygnowane przez GI są powszechnie uznawane na całym świecie przez władze imigracyjne, pracodawców i instytucje edukacyjne.

 

Egzaminy z języka niemieckiego ogólnego:

 • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 • Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2
 • Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch - ZD
 • Goethe-Zertifikat B2
 • Goethe-Zertifikat C1 Zentrale Mittelstufenprüfung
 • Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung - ZOP
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom - KDS
 • Große Deutsche Sprachdiplom - GDS

 

Egzaminy z języka niemieckiego dla biznesu:

 • Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZdfB (B2)
 • Prüfung Wirtschaftsdeutsch International - PWD (C1)

 

Do egzaminów można przystępować w oddziałach Goethe Institut w Niemczech oraz za granicą.
W Polsce GI jest obecny w Warszawie oraz w Krakowie.

Więcej informacji: www.goethe.de


» Strona www organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

 • 48 szkół za granicą
 • 82 kursy językowe
 • 3 kraje i 40 miast
 • 393 szkoły w Polsce


więcej