strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > zdfb

Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (B2) został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut i telc GmbH. ZdfB potwierdza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z wykonywana pracą zawodową, na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

» SzczegółyZertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (B2) został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut i telc GmbH. ZdfB potwierdza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z wykonywana pracą zawodową.

Poziom ZDfB odpowiada poziomowi  B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Certyfikat ZDfB potwierdza, że posiadająca go osoba potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach zawodowych. Rozumie proste teksty ekonomiczne i umie sformułować standardowe pisma biznesowe. Posiada umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych i handlowych z klientami i partnerami firmy i prawidłowo reaguje w standardowych i przewidywalnych sytuacjach.
Forma egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf podobna jest do egzaminu Zertifikat Deutsch, z tym że słownictwo i teksty odnoszą się do życia zawodowego.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej  (160 min.) sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania ( napisanie odpowiedzi na dwa listy handlowe ) oraz znajomość słownictwa.
W części ustnej  (20 min.) kandydat powinien między innymi: przedstawić się, omówić statystykę, wyrazić swoją opinię, wykazać się umiejętnością negocjacji i odpowiedzieć na pytania komisji.

ZDfB jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.

Aby się do niego przygotować potrzeba od 600 do 800 godzin lekcyjnych (45 min.) z języka niemieckiego ogólnego oraz ok. 120 lekcji z niemieckiego dla biznesu.

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej