strona główna > egzaminy > niemiecki > goethe-institut > sd2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (SD2)

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2, opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie elementarnym (A2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego).

Szkoły językowe w Polsce
» 3 szkoły językowe

» SzczegółyGoethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie elementarnym.

Poziom Start Deutsch 2 odpowiada poziomowi A2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy.
Kandydat na tym poziomie może porozumiewać się po niemiecku w codziennych, prostych i rutynowych sytuacjach z życia codziennego. Powinien rozumieć najważniejsze informacje w mediach, na szyldach i tablicach informacyjnych, umieć poprosić o informacje i w prostej rozmowie dojść do wspólnych ustaleń.

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 składa się z egzaminu pisemnego oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (70 min.) sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu (proste komunikaty radiowe, telefoniczne), czytania ze zrozumieniem (krótkie teksty, notatki prasowe, szyldy, tablice informacyjne) oraz pisania (napisanie krótkiego tekstu: ogłoszenie, odpowiedź na list, email).

Egzamin ustny (15 min.) przeprowadzany  jest w grupie i polega na krótkiej wypowiedzi (przedstawienie się, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na tematy życia codziennego, w trakcie rozmowy zaplanowanie czegoś wspólnego)

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.


Aby się do niego przygotować potrzeba od 200 do 350 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału. 

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat. Osoby młodsze (10-15 lat) mogą przystąpić do egzaminu Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2.

Do egzamin Start Deutsch 2  można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl

Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

» Goethe-Institut

» B2
» GDS
» KDS
» SD1
» SD2
» ZD
» ZDfB
» ZMP
» ZOP

» Język niemiecki

  • 48 szkół za granicą
  • 82 kursy językowe
  • 3 kraje i 40 miast
  • 393 szkoły w Polsce


więcej