strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > general english > a2 key

A2 Key, formerly known as Cambridge English: Key (KET)

KET jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie (można do niego przystąpić po około 180 - 200 godzinach nauki). KET odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemem Opis Kształcenia Językowego - CEF.

Szkoły językowe za granicą
» 7 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 18 szkół językowych

» SzczegółyKET jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

Można do niego przystąpić po około 180 do 200 godzinach nauki. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.

 

KET składa się z 3 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (1 godz. 10 min.)

Wymagania: zrozumienie prostego tekstu pisanego (szyld, katalog, gazeta, czasopismo). Uzupełnienie prostych zdań. Krótkie wypracowanie na ok. 25 słów.

2. Rozumienie ze słuchu (30 min.)

Wymagania: zrozumienie prostych oświadczeń lub innych ustnych wypowiedzi artykułowanych w miarę powoli i wyraźnie.

3. Wypowiedź ustna - rozmowa z egzaminatorem (do 10 min.)

Wymagania: wykazanie się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy poprzez proste pytania i odpowiedzi. Ta część prowadzona jest zazwyczaj z dwoma kandydatami.
 

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" lub "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.

 

KET odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego - CEF.

Przecietny kandydat na poziomie A2 powinien::

  • rozumieć i posługiwać się najprostszymi wyrażeniami z życia codziennego i prostymi zdaniami,

  •  przedstawić się oraz odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące jego osoby,

  • prowadzić prostą rozmowę z osobami mówiącymi powoli i wyraźnie.
     

Przygotowywanie do egzaminu KET pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych.

 

Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu KET można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:

http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora