strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > general english > bec

Business English Certificates (BEC)

Business English Certificates (BEC) są uznanymi na całym świecie egzaminami Uniwersytetu Cambridge ESOL, potwierdzającymi kwalifikacje językowe w kontekście działalności gospodarczej. Adresowany jest do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w międzynarodowych firmach lub poza granicami swojego kraju. BEC przeprowadzany jest na 3 różnych poziomach zaawansowania: BEC Preliminary, BEC Vantage and BEC Higher

Szkoły językowe za granicą
» 4 szkoły językowe
Szkoły językowe w Polsce
» 15 szkół językowych

» SzczegółyBusiness English Certificates (BEC) są uznanymi na całym świecie certyfikatami, potwierdzającymi kwalifikacje językowe w kontekście działalności gospodarczej.

Egzaminy BEC adresowane są do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w międzynarodowych firmach lub poza granicami swojego kraju.

W czasie egzaminów BEC oceniane są cztery podstawowe umiejętności językowe kandydatów w kontekście działalności gospodarczej. Są to: rozumienie tekstu pisanego (czytanie) wypowiedź pisemna (czytanie) rozumienie ze słuchu (słuchanie) oraz wypowiedź ustna (mówienie).

Aby przygotować się do egzaminów BEC potrzebna jest co najmniej średnia znajomość angielskiego ogólnego – na poziomie B1 w skali CEF. Kandydat powinien również rozumieć lub interesować się prawami rządzącymi światem pracy, biznesu i handlu.
 

BEC przeprowadzany jest na 3 różnych poziomach zaawansowania - od podstawowego do zaawansowanego - w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego sa to kolejno poziomy B1, B2 i C1.

  • BEC Preliminary - podstawowy (B1);
  • BEC Vantage -średniozaawansowany (B2);
  • BEC Higher -zaawansowany - (C1).

Egzaminy BEC są uznawane przez ponad tysiąc organizacji edukacyjnych, pracodawców, ministerstw, agend rządowych oraz organizacji zawodowych na całym świecie.

Aby podejść do egzaminu BEC, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum egzaminacyjnym co najmniej 10 tygodni przed przewidywaną datą egzaminu. Nie należy wysyłać zgłoszeń bezpośrednio do kapituły Uniwersytetu Cambridge ESOL. W centrum można uzyskać pełną informację na temat warunków przystąpienia do BEC, opłat za egzaminy i terminów. Termin zgłoszeń w poszczególnych centrach może się różnić od terminów podanych na oficjalnej stronie Cambridge ESOL.
 

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL znajduje się na stronie:

http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

 

Autoryzowane ośrodki egzaminacyjne służą także pomocą w przygotowaniu się do egzaminów. Bliższe informacje na temat BEC wraz z materiałami, ćwiczeniami i przykładowymi testami można znaleźć na stronie Cambridge ESOL:

www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html

» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora