strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > general english > cae

C1 Advanced, formerly known as Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced, znany również jako Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego. CAE jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców i agencje rządowe na całym świecie. CAE odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Jest to jeden z dwóch najwyższych, zaawansowanych poziomów CEF.

Szkoły językowe za granicą
» 40 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 82 szkoły językowe

» SzczegółyEgzamin Cambridge English: Advanced, znany również jako Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego.

CAE jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców i agencje rządowe na całym świecie.

Egzamin kładzie nacisk na umiejętność porozumiewania się w sytuacjach wykraczających poza sytuacje z życia codziennego. Kandydat powinien wykazać się szeroką znajomością języka: wypowiadać się płynnie i precyzyjnie, nie mieć żadnych problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego i mówionego, być w stanie napisać wypracowanie na dowolny temat oraz radzić sobie w złożonych sytuacjach akademickich i zawodowych w anglojęzycznym otoczeniu.

Przyjmuje się, że na przygotowanie do egzaminu CAE trzeba poświęcić od 700 do 800 godzin nauki.

 

CAE odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jest to jeden z dwóch najwyższych, zaawansowanych poziomów CEF. Osoba znająca język angielski na poziomie C1 jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez prestiżowe uniwersytety i wymagających pracodawców.

 

Egzamin CAE składa się z 5 części. W każdej części można uzyskać 20% punktów:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz. 15 min.)

Wymaga się, by kandydat pewnie poradził sobie z różnego rodzaju tekstami pisanymi.

2. Wypowiedź pisemna - esej (1 godz. 30 min.)

Wymagania: znajomość różnorodnych wypowiedzi pisemnych, np.: eseju, wniosku, raportu, analizy.

3. Posługiwanie się językiem (1 godz.)

Wymagania: umiejętność użycia odpowiednich słów, czasów gramatycznych i idiomów w odpowiedniej sytuacji i w odpowiednim czasie.

4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)

Wymagania: śledzenie i rozumienie szerokiego spektrum ustnych wypowiedzi, takich jak: konferencje, przemówienia i wywiady.

5. Wypowiedź ustna (15 min.)

Wymagania: umiejętność bezpośredniej, efektywnej komunikacji w konkretnej sytuacji. Tę część egzaminu zdaje się wraz z jednym lub dwoma innymi kandydatami.

 

CAE jest egzaminem potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego połączoną z elokwencją i finezją wypowiedzi. Na świadectwie wyszczególnione są oceny z każdej ze zdawanych części egzaminu: rozumienia tekstu pisanego, pisania, posługiwania się językiem, rozumienia ze słuchu i mówienia. Oceny: A, B oraz C oznaczają, że egzamin został zaliczony pomyślnie. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

Zdarza się, że niektórzy kandydaci wykazują się umiejętnościami przewyższającymi poziom C1. Aby to zaznaczyć kandydaci, którzy osiągnęli stopień A otrzymują certyfikat CAE na poziomie C2, natomiast kandydaci, którzy osiągnęli stopień B lub C otrzymują certyfikat CAE na poziomie C1.

 

Kandydat ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1 może:

  • podjąć studia uniwersyteckie na dowolnym kierunku;

  • komunikować się efektywnie na szczeblu kierowniczym i profesjonalnym;

  • uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach związanych z pracą zawodową oraz w seminariach i konsultacjach akademickich;

  • podejmować złożone i ambitne projekty badawcze.

Przygotowywanie do egzaminu CAE pozwala na zdobycie w/w umiejętności językowych.
 

Informacje na temat możliwości przygotowania się do egzaminu CAE oraz materiały i testy  można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
 

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:  http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do


» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora