strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > teaching awards > celta

Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)

Certyfikat CELTA opracowany Cambridge ESOL jest najbardziej popularnym, podstawowym certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, uznawanym przez szkoły językowe na całym świecie. Aby otrzymać certyfikat CELTA należy ukończyć specjalistyczny kurs dla nauczycieli organizowany przez autoryzowane ośrodki Cambridge ESOL, koncentrujący się na praktycznych aspektach nauczania języka angielskiego.

» SzczegółyCertyfikat CELTA opracowany Cambridge ESOL jest najbardziej popularnym, podstawowym certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, uznawanym przez szkoły językowe na całym świecie.

Aby otrzymać certyfikat CELTA należy ukończyć specjalistyczny kurs dla nauczycieli. Kurs CELTA organizowany przez autoryzowane ośrodki Cambridge ESOL, koncentruje się na praktycznych aspektach nauczania języka angielskiego. Są dwie możliwości uczestniczenia w kursie CELTA:

 • tryb intensywny - 4-5 tygodni,
 • tryb zaoczny - od kilku miesięcy do roku.

 

Co daje kurs CELTA:

 • uczy zasad efektywnego nauczania;
 • rozwija praktyczne umiejętności nauczania języka angielskiego osób dorosłych;
 • stwarza możliwość praktycznych zajęć metodycznych.

 

CELTA koncentruje się na 5 różnych zagadnieniach:

 • uczniowie i nauczyciele w kontekście nauczania i uczenia;
 • analiza i wiedza na temat języka;
 • umiejętności językowe: czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie;
 • planowanie zajęć i pomoce dydaktyczne;
 • rozwój zawodowy i profesjonalizm.
   

Oceny wystawiane są w trakcie trwania kursu, nie ma natomiast egzaminu końcowego. Oceniane są dwa aspekty:

 • praktyczne - uczestnik przeprowadza w sumie 6 lekcji w klasach na dwóch różnych poziomach zaawansowania. Jest jedna ocena końcowa ze wszystkie 6 lekcji;
 • teoretyczne - uczestnik zobowiązany jest napisać 4 prace pisemne na następujące tematy: nauczanie osób dorosłych, system języka angielskiego, umiejętności językowe, prowadzenie zajęć w klasie.

Aby otrzymać certyfikat CELTA kandydat musi pozytywnie zaliczyć obydwa aspekty kursu. Możliwe są trzy stopnie - Pass, Pass 'B' and Pass 'A'.

 

Warunki uczestniczenia w kursie CELTA:

 • wykształcenie pozwalające na podjęcie studiów wyższych (co najmniej egzamin maturalny);
 • wiek min. 20 lat;
 • biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na nauczanie na różnych poziomach zaawansowania.

 

Więcej informacji na stronie: www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/celta.html

Autoryzowane ośrodki CELTA: http://cambridgeesol-centres.org/centres/teaching/index.do
 

Certyfikat CELTA jest uznawany przez instytucje zatrudniające nauczycieli języka angielskiego na całym świecie - w tym celu Cambridge ESOL współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się nauczaniem języka angielskiego. CELTA jest także akredytowany przez Qualifications and Curriculim Authority (QCA).


» Strona www organizatora