strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > general english > b1 preliminary

B1 Preliminary, formerly known as Cambridge English: Preliminary (PET)

PET jest egzaminem potwierdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym (ok. 380 godzin nauki). Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach w angielskojęzycznym otoczeniu. PET odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Szkoły językowe za granicą
» 12 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 20 szkół językowych

» SzczegółyPET jest egzaminem potwierdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym.

Można do niego przystapić po około 380 godzinach nauki. Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w angielskojęzycznym otoczeniu. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.
 

Egzamin składa się z 3 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (1 godz. 30 min.)

Wymagania: przeczytanie tekstu ogłoszenia, dziennika, gazety lub czasopisma i zrozumienie podstawowego sensu. Wykazanie się znajomością słownictwa i struktur poprzez napisanie krótkiego komunikatu oraz opowiadania lub listu liczącego ok. 100 słów. Rozwiązanie ćwiczenia wymagającego zmiany znaczenia podanych zdań.

2. Rozumienie ze słuchu (ok. 30 min.)

Wymagania: zrozumienie znaczenia nagranych wypowiedzi ustnych, np.: komunikatów i rozmów dotyczących życia codziennego oraz wykazanie się zrozumieniem postaw i intencji osób mówiących.

3. Wypowiedź ustna, rozmowa w parach (10-12 min.)

Wymagania: wykazanie się umiejętnością mówienia po angielsku poprzez udział w rozmowie, zadawaniu pytań i odpowiedzi na zadawane pytania oraz swobodną wypowiedź na temat tego co się lubi i czego się nie lubi.
 

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" oraz "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.

 

PET odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Przeciętny kandydat na poziomie B1 powinien:

  • rozumieć sens prostych instrukcji i oficjalnych komunikatów,

  • radzić sobie w większości sytuacji, jakie może spotkać podczas podróży turystycznej do anglojęzycznego kraju,

  • zadawać proste pytania i brać udział w rzeczowych rozmowach w środowisku pracy,

  • napisać list i sporządzać notatki na dobrze znane tematy.
     

Przygotowywanie do egzaminu PET pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych, poprzez praktyczne ćwiczenia dotyczące codziennych sytuacji związanych z pracą, nauką i wypoczynkiem.

 

Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu PET można znaleźć na stronie: 

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:

http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora